İndirimli Kurumlar Vergisi nedir? İndirimli Kurumlar Vergisi hesaplama

on muhasebe 1940410141

Devletin yatırımcıları yatırım yapmaya teşvik etmek için uyguladığı İndirimli Kurumlar Vergisi hakkındaki tüm sorularının cevabı bu yazıda!

Kurumlar Vergisi nedir?

Kurumlar Vergisi, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergi türüdür. Bahsi geçen kurumlar, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleri; yani sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri (kolektif, adi komandit) tüzel kişiliğe sahip de olsalar kurum sayılmazlar.

Kimler Kurumlar Vergisi öder?

Kazancından Kurumlar Vergisi alınan kurumları aşağıda listeliyoruz:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Listelediğimiz Kurumlar Vergisi mükelleflerinden yasal merkez veya iş merkezi Türkiye’de olanlara tam mükellef denir. Tam mükellefler gerek Türkiye’de gerek Türkiye dışında elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilirler. Yasal merkezi veya iş merkezi Türkiye’de olmayanlara dar mükellef denir. Dar mükellefler ise Türkiye’deki kazançları üzerinden vergilendirilir.

İndirimli Kurumlar Vergisi nedir?

İndirimli kurumlar vergisi, belirli şartları karşılayan şirketlerin kurumlar vergisinde ödeyecekleri tutarı azaltır. İndirimli kurumlar vergisi oranı, yatırım tutarına göre değişmektedir ve yıllık brüt satış hasılatı 25 milyon TL’yi geçmeyen ve yatırım yaptığı varlıkların net değeri yıllık brüt satış hasılatının %50’sinden az olmayan şirketler bu vergi indiriminden faydalanabilirler.

Ancak, unutulmamalıdır ki indirimli kurumlar vergisi sadece belirli şartları karşılayan şirketler için uygulanır ve bu şartları karşılamayan şirketlerin normal kurumlar vergisi oranları uygulanır.

İndirimli Kurumlar Vergisi nasıl hesaplanır?

İndirimli kurumlar vergisi hesaplaması, yatırım tutarına ve indirim oranına dayanmaktadır. Yatırım tutarı, şirketin öz kaynakları, borçları ve teminatlarına göre hesaplanır. Yatırım tutarına göre indirim oranları ise şu şekildedir:

  • Yatırım tutarı 1 milyon TL ve altında olan şirketler için indirim oranı %10 olarak uygulanır.
  • Yatırım tutarı 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan şirketler için indirim oranı %15 olarak uygulanır.
  • Yatırım tutarı 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında olan şirketler için indirim oranı %20 olarak uygulanır.
  • Yatırım tutarı 20 milyon TL üzerinde olan şirketler için ise indirim oranı %25 olarak uygulanır.

İndirimli kurumlar vergisi hesaplama formülü ise şöyledir:

İndirimli Kurumlar Vergisi Tutarı = Kurumlar Vergisi Tutarı x İndirim Oranı

İndirimli kurumlar vergisi hesaplamasıyla ilgili şöyle bir örnek verebiliriz:

ABC Limited Şirketi, yatırım tutarı 3 milyon TL olan bir şirkettir. Yıllık brüt satış hasılatı 20 milyon TL’nin altındadır ve yatırım yaptığı varlıkların net değeri yıllık brüt satış hasılatının %50’sinden az değildir. Bu şirketin indirimli kurumlar vergisi tutarını hesaplamak istiyoruz.

İlk olarak, yatırım tutarına göre indirim oranını hesaplamalıyız. Yatırım tutarı 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olduğundan, indirim oranı %15’tir.

İkinci olarak, normal kurumlar vergisi tutarını hesaplamalıyız. ABC Limited Şirketi’nin kurumlar vergisi matrahı 500.000 TL olsun. Kurumlar vergisi oranı %22 olduğundan, normal kurumlar vergisi tutarı şu şekilde hesaplanabilir:

500.000 TL x 0.22 = 110.000 TL

Son olarak, indirimli kurumlar vergisi tutarını hesaplamalıyız. İndirimli kurumlar vergisi tutarı, normal kurumlar vergisi tutarının indirim oranına göre hesaplanır. Bu durumda, indirimli kurumlar vergisi tutarı şu şekilde hesaplanabilir:

110.000 TL x 0.15 = 16.500 TL

ABC Limited Şirketi’nin indirimli kurumlar vergisi tutarı 16.500 TL olacaktır. Bu tutar, normal kurumlar vergisi tutarına göre %85 daha azdır.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top