Ticaret Sicil Kaydı nedir?

on muhasebe 726838933

Ticaret Sicil Kaydı nedir? 

Ticari Sicil Kaydı ticari işletme ve tacirin, işletme sahibinin, bütün bilgilerini ve kayıtlarını içeren resmî belgelere denir. 

Ticaret Sicil Kaydı ne işe yarar?

 • Resmî bir sicil olarak da geçen Ticari Sicil Belgesi üçüncü kişilerin bilgilendirmesine yardımcı olurken aynı zamanda da tacirin kazandığı haklar korunması da sağlar. Böylece tacirin hukuki durumunu da takip etmeyi kolaylaştırır. 
 • Ticaret sicili bilgiyi eşitlemeye de yardımcı olur çünkü üçüncü kişiler ve işletme sahibinin ticaret sicilini görme hakkı vardır. 
 • Çok önemli bilgileri içeren Ticaret Sicil Kaydı, ticaret sicil numarası ile sorgulamalar yaparak kendi şirketinin veya iş yapmak istediğin farklı şirketlerin sicil numarası, unvanı, adresi, semti ve durumu gibi bilgilerine ulaşabilirsin. Sorgulama işlemi şirketin hangi ilde ise o ilin kendi ticaret odasının web sitesi üzerinden yapılır. 

Ticaret Sicil Kaydı nasıl yapılır?

Ticaret Sicil Kaydı öncesinde şirketinin şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi olacağına karar vermelisin. Eğer şirketin sermaye şirketi ise şirketinin ana sözleşmesi, unvanı, NACE kodu, faaliyet alanı, sermayesi, adresi ve yönetimi gibi konularda kesin bilgilere sahip olmalısın. Bu bilgileri kesinleştirdikten sonra ticaret odasına başvuruda bulunarak ticaret sicil kaydı işlemlerine başlayabilirsin. 

Standart bir limited ya da anonim şirketi kurma adımlarını ele alıp İstanbul merkezli bir şirketin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ortak ve yöneticilerinin olduğunu düşünelim. Diyelim ki şirketimiz izne tabi değil; banka, askeri, kimya, eğitim alanında bir şirket de değil ve kurucu ile yöneticiler gerektiğinde evrakları kendileri noterden imzalayabiliyor. Bu şirketi hayal ettiğimizde Ticaret Sicil Kaydı için izlenmesi gereken adımlar şöyle olacaktır:

 • Unvan, adres, faaliyet konusu, hissedarlar, sermaye, yönetim şekli, kar dağıtım usulleri, adres gibi sabitlerin belirlendiği ana sözleşme hazırlanır. Ana sözleşme Mersis’ten hazırlanmalıdır. Bu sözleşme sen veya mali müşavirin tarafından yapılabilir. 
 • Ana sözleşmenin imzalanması için notere gidilir. Ana sözleşme İTO’da şahsen yapılırsa noter işlemine gerek kalmaz. Şirket kurucuları noterde ana sözleşme imzalar. Aynı zamanda noterde diğer kuruluş işlemleri için mali müşavire vekalet verilir, yöneticilerin her birisi için imza beyanı hazırlanır. Bu imza beyanına tescil talepnamesi de denir. Yöneticilerin de noter onaylı kimlik fotokopilerinin çıkarılması gerekir. 
 • Ana sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra sermayenin artırılması amacıyla ortaklar banka hesabı açarak şirket sermayesinin ¼’ünü bankanın ortak hesabına yatırır ve bankadan bloke yazısı alırlar. Bu blokaj yazısı şirket kurulduktan sonra çözülür. 
 • Vekalet verilen mali müşavir Halk Bankası’na şirketin sermayesinin %0,04 oranında Rekabet Kurumu Fonu ödenir. 
 • Oda kayıt beyannamesi üzerine yapıştırılmak üzere kurucu ortaklar birer adet vesikalık fotoğraflarını bulundurmak zorundadır. 
 • Kurucu ve yöneticiler mali müşavir tarafından hazırlanan dilekçe, kuruluş bildirim formunu ve oda kayıt beyannamesini imzalar. 
 • Vekalet verilen mali müşavir; ana sözleşme, tescil talepnamesi, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi, banka bloke yazısı ve Rekabet Kurumu ödeme dekontu ile İTO’ya başvurur.
 • İTO evrakları inceler. Verilen evraklar doğrultusunda yeni evrak talebinde bulunabilir veya evrakların düzeltilmesini talep edebilir. 
 • İTO evrakların doğrultusunda şirketi tescil eder; şirket hukuken kurulmuş olur. 
 • Vekalet verilen mali müşavir İTO’dan şirketin kurulduğuna dair evrakı alır. Evrakın adı Sicil Tasdiknamesi nedir. 
 • Sicil Tasdiknamesi’nin de alınmasıyla beraber şirketin tüm yöneticileri ve vekalet verilen mali müşavir ile notere gidilir. Kurulan şirketin imza sirküleri çıkarılır. Bunun yanında mali müşavir vekaleti çıkarılarak mali müşavir tarafından da resmî defter notere onaylatılır. 

Şirket nasıl kurulur? 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top