İş yeri bildirgesi nedir?

on muhasebe 590291639

İş Yeri Bildirgesi nedir?

İşyeri Bildirgesi Belgesi ilk defa sigortalı çalışacak, işyeri nakli, devri, birleşmesi ve gerçek kişi işverenin ölümü veya adi şirketlerde yeni ortak alınması durumlarında düzenlenmesi gereken belgedir. 

İş Yeri Bildirgesine nasıl başvurabilirim?

SGK’nın internet sitesi üzerinden İşyeri Bildirgesi’ne online olarak TC kimlik numaranız ve istenen diğer kimlik bilgileri ile giriş yaptıktan sonrasında başvuru gerçekleştirebilirsiniz. 

Online formu doldurduktan sonrasında size düzenlemeniz gereken belgelerin listesini bulacaksınız. Bu belgeler ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İş yeri bildirgesi için gerekli belgeler:

 • İşyeri adresini gösterir yerleşim belgesi
 • İmza sirküleri
 • Tüzel kişi için Ticaret Sicil Gazetesi
 • Adi ortaklıklar için noter onaylı ortaklık sözleşmesi
 • İhale ve inşaat işlerinde işi ispat eden belgeler
 • Online olarak doldurduğunuz formun çıktısı
 • İşyeri veya işveren vekili tarafından imzalanmış İşyeri Bildirgesi formu

İş Yeri Bildirgesinin zamanını geciktirirsem ne olur?

Sigortalı olarak ilk defa çalıştıracaksınız İşyeri Bildirgesi işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir. İşyeri Bildirgesi en geç çalışanın çalışmaya başladığı tarihte verilmelidir. 

İş Yeri Bildirgesini zamanında vermeme cezası:

 • Bilanço esasına göre defter tutanlar için (asgari ücret x3)
 • Diğer defter tutanlar için (asgari ücret x2)
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için (asgari ücret) kadar idari para cezası kesilir.
 • Yasal süre geçtikten 30 gün içerisinde kendiliğinden verilirse ve 15 gün içerisinde cezanın ¼‘ünün ¾’ü ödenirse (%18,75’i), cezanın kalan kısmı iptal ediliyor.

İşe Giriş Bildirgesi nedir?

İşe giren her bir kişi için düzenlenmesi zorunlu olan İşe Giriş Bildirgesi bir çalışanın işe ne zaman alındığı ve ne zaman çalışmaya başladığını gösteren belgedir. İşveren, çalışan ve SGK’da işe giriş belgesinin bir kopyasını bulundurmak zorundadır. Belge işveren tarafından hazırlanmalıdır. 

SGK İşe Giriş Bildirgesi nereden ve nasıl alınır?

SGK İşe Giriş Bildirgesi yapmak için öncelikli olarak SGK ekranına girmemiz ve bilgileri doldurmak yeterli olacaktır. SGK’nın sayfasından belge doldurulduktan sonra çıktısı alınabilir. 

İşe Giriş Bildirgesi çalışanın işe giriş tarihinden bir gün önce verilmelidir. Eğer işe giriş tarihinden bir gün öncesi resmî tatil gününe rastlar ise işe girdiği gün verilebilir. 

Eğer ilk defa İşe Giriş Bildirgesi girilecekse çalışanın sigortalı çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde sigortalının işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde işe giriş zamanında verilmiş sayılır. 

Yasal süresi dışında düzenlenen aylık prim belgesinin SGK’ya gönderilmesi

İşe Giriş Bildirgesi nasıl doldurulur?

 • Sosyal güvenlik numarası hanesine işe girişi yapılacak kişinin TC Kimlik numarası yazılır. Kişi yabancı uyrukluysa kurumun verdiği numara yazılır.
 • TC kimlik numarasının yazılmasının ardından kişinin bilgileri ekrana gelecektir. 
 • Devam tuşuna basılarak bildirge ekranına geçilir. 
 • İşe Giriş Bildirgesi ekranında kişiyi işe aldığın şirketin ismi yer alır. Eğer birden fazla iş yeriniz varsa kişiyi doğru şirkette işe aldığından emin olmalısın. 
 • Sırası ile işe giriş tarihi, sigorta kolu kalemleri bulunur. Sigorta kolu için kullanacağın 2 genel kod vardır. “Sıfır” “tüm sigorta kolları” (zorunlu) alanı genel olarak kullanılan alandır.
 • Eğer çalışan hali hazırda kurumdan aylık alıyorsa (emeklilik vb.) aylığın kesilmemesi için 8 numaralı “Sosyal güvenlik destek primi”ni seçmelisin. Bu noktada çalışana sigorta kolu tercihini sorarak işaretlemen daha doğru olur.
 • “4857 sayılı Kanun” şeklinde başlayan cümledeki soruya “Evet” ya da “Hayır” cevabını vermen gerekir. Çalışan part-time çalışacaksa “Evet” cevabını vermelisin. 
 • Çalışan part-time çalışıyorsa “Eksik gün Bildirimi” ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile SGK’ya bildirmelisin.
 • “İşyeri işkolu” ve “Sigortalı meslek kodu” haneleri tamamlanmalıdır.
 • Çalışanın “Görev kodu” ile adres ve telefon bilgileri kısımları kontrol edilerek doldurulmalıdır.
 • İşlemler gerçekleştirildikten sonrasında işe giriş bildirgesi hazırlıkları gerçekleştirilmiş olur. İptal durumu söz konusu olduğunda aynı dün içerisinde iptal de edilebilir. 

İşe Giriş Bildirgesi’ni zamanında vermezsem ne olur?

İşe Giriş Bildirgesi’nin vaktinde verilmemesi durumu para cezasına tabidir. Para cezaları birbirinden farklılık gösterebilir. Farklı durumlarda uygulanan işe giriş bildirgesi zamanında vermeme cezası şunlardır:

 • İşe Giriş Bildirgesi yasal süre geçtikten sonra verilirse 1 aylık asgari ücret para cezası 
 • Kurum İşe Giriş Bildirgesi’nin verilmediğini tespit ederse 2 asgari ücret para cezası
 • Kurum İşe Giriş Bildirgesi’nin verilmediğini 1 yıl içerisinde tekrar tespit ederse 5 asgari ücret para cezası

İşe Giriş Bildirgelerinin yasal verilme süresi sona erdikten sonraki 30 gün içinde kendiliğinden verilirse ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde asgari ücretin %18,75’i ödenirse geri kalan ceza ücreti iptal edilir. 

SGK’dan İşe Giriş Bildirgesi’ni nasıl sorgulayabilirim? 

SGK İşe Giriş Bildirgesi sorgulamasını https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsin. 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top