SGK işe giriş bildirgesi ile ilgili bilmen gerekenler

on muhasebe 1028568955

Bu yazıda işveren olarak SGK’ya işyeri bildirgesi yaptıktan sonra çalışanlarının bildirimini nasıl yapacağını ayrıntılı olarak anlatıyoruz.

İşyeri bildirgesi nedir?

İlk defa sigortalı işçi çalıştıracaksan bir işyeri bildirgesi belgesi düzenlemen gerekiyor. Bu belgeyi işyeri nakli, devri, birleşmesi, gerçek kişi işverenin ölümünde ve adi şirketlerde yeni ortak alımında da düzenlemelisin.

İşyeri bildirgesine nasıl ulaşabilirim?

İşyeri bildirgesi formunu SGK’nın web sitesinde bulabilirsin. İlk başvurunu online olarak yaparak istenen belgeleri ayrıca teslim edebilirsin.  TC kimlik numaran ve kimlik bilgilerinle giriş yaptıktan sonra istenen diğer bilgileri vermen yeterli.

İşyeri bildirgesi için hangi belgeleri hazırlamalısın?

Online formu doldurduktan sonra ihtiyaç duyacağın belgeler şunlar:

 • İşyeri adresini gösteren yerleşim belgesi
 • İmza sirküleri
 • Tüzel kişi için Ticaret sicil Gazetesi
 • Adi ortaklıklar için noter onaylı ortaklık sözleşmesi
 • İhale ve inşaat işleri için işi ispat eden belgeler
 • Online formun çıktısı
 • İşyeri ya da işveren vekilinin imzaladığı işyeri bildirgesi formu

Birkaç önemli not daha

 • Bizzat başvuruda bulunursan kimlik tespitin yapılır ve imza beyannamen alınır. Bu durumda imza sirküsü gerekmez
 • İşyeri bildirgesi formunda bahsedilen ‘işyeri vekili’, işveren namı ve hesabına işin yönetim görevini üstlenir. Hüküm gereği vekil de işveren gibi sorumludur; primler ve sair ödemeler onu da ilgilendirir.
 • Çalıştırılacak Sigortalı Sayısı” bölümünde ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihte kaç sigortalı ile işe başlanılacağı yazılır. Eksik ya da fazla yazılırsa bir yaptırımı olmaz.

İş yeri bildirgesi zamanında verilmezse ne olur?

İlk defa bir sigortalı işçi çalıştıracaksan bildirgeyi işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine en geç sigortalının çalışmaya başladığı gün vermen gerekir. Zamanında verilmeyen işyeri bildirgesi cezaya tabidir. Bu cezaların ayrıntısı şöyledir:

 • Bilanço esasına göre defter tutanlar için: Asgari ücret x 3
 • Diğer defter tutanlar için: Asgari ücret x 2
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için: 1 Asgari ücret
 • Bildirgeyi yasal süre geçtikten sonra 30 gün içinde verirsen ve 15 gün içinde cezanın ¼’ünün ¾’ünü ödersen (%18,75’i) cezanın kalan kısmı iptal edilir.

İşe giriş bildirgesi nedir?

İşe giriş bildirgesi ise işe aldığın çalışanın şirketinde ne zaman çalışmaya başladığını gösteren evraktır.

 • Hazırlama yükümlülüğü işverene ait olan bu belge hem işverende hem çalışanda hem de SGK’da bulunmalıdır.
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, işe alınan her çalışan için bir işe giriş bildirgesi düzenlenmesi ve SGK’ya verilmesi gerektiğini söyler.
 • İşçiler 2 aylık deneme süresinde dahi olsa işe giriş bildirgeleri yapılmalıdır.

SGK işe giriş bildirgesi nereden ve nasıl alınır?

SGK işe giriş bildirgesi için ilgili SGK ekranından bilgilerini girmelisin. Bildirgeyi SGK online olarak yazdırarak ya da SGK’dan alabilirsin.

İşe giren elemanın işe girişini ne zaman bildirmelisin?

 • İşe giriş bildirgesi, çalışanın işe giriş tarihinden 1 gün önce verilmelidir. Eğer bu bir resmi tatil gününe rastlarsa bildirge verme süresi izleyen ilk iş gününün sonuna dek uzar.
 • Pazartesi günü işe giren çalışanların bildirge verme günü resmi tatil olan Pazar gününe denk geldiği için bildirgeleri pazartesi günü de verilebilir.
 • Eğer ilk defa işyeri bildirgesi vereceksen, ilk sigortalı çalışanın çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde işe alacağınız diğer çalışanlar için en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde sigortalı işe giriş bildirgesi vermelisin. Bu karmaşık kuralı şöyle örnekleyelim: 01.12.2018 tarihinde 2 çalışan ile işe başladın diyelim. 07.12.2018 tarihinde yeni birini işe alırsan onun işe giriş bildirgesini 07.12.2018 tarihli olarak 30.12.2018 tarihine dek geriye dönük olarak verebilirsin.

İşe giriş bildirgesini nasıl doldurmalısın?

 • Sosyal güvenlik numarası hanesine TC Kimlik numarasını yazmalısın. Çalışan yabancı uyruklu ise kurumun verdiği numarayı yazabilirsin.
 • TC kimlik numarası ile ekrana kişinin nüfus bilgileri gelir. Devam edersen bildirge ekranı açılır. Bu ekranda en üstte çalışanı işe aldığın şirketin adı yazar. Birden fazla şirkete sahipsen çalışanı doğru şirkete kaydetmelisin.
 • Ardından sırayla işe giriş tarihi, sigorta kolu kalemlerini doldurabilirsin. Sigorta kolunda 2 genel kod kullanabilirsin.
 • Eğer alacağın çalışan halihazırda kurumdan emeklilik gibi bir aylık alıyorsa aylığının kesilmemesi için 8 numaralı “Sosyal Güvenlik Destek Primi” seçebilirsin. (Emekli çalışana sigorta kolu tercihini sorup alacağın cevaba göre ilerleyebilirsin.)
 • “4857 sayılı Kanun” şeklinde başlayan cümledeki soruya “Evet” veya “Hayır” cevaplarından birini vermelisin. Eğer çalışanın yazı zamanlı çalışacaksa “Evet”i seçip ayda kaç gün çalışacağını belirtmelisin. Örneğin günde 2 saat çalışacaksa bu sayıyı 30 ile çarpıp ardından 7,5’a bölüp çıkan sayıyı tamsayıya çevirmelisin. Ayrıca kısmi çalışma durumunu “Eksik Gün Bildirimi” ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile SGK’ya bildirmelisin.
 • Ardından İşyeri İşkolunu, sigortalı meslek kodunu, görev kodunu ve işçinin adres ve telefon bilgilerini girmelisin.
 • İişe giriş bildirgesini iptal etmek istersen bunu aynı gün içinde yapabilirsin.

İşe giriş bildirgesini zamanında vermezsen ne olur?

Her bir sigortalı için ödenecek idari para cezaları şöyledir:

 • Yasal süre geçtikten sonra: 1 Asgari ücret
 • Kurum tarafından tespit edilirse: Asgari ücret x 2
 • 1 yıl içinde kurum tarafından tekrar tespit edilirse: Asgari ücret x 5
 • Yasal süre sona erdikten sonra 30 gün içinde kendiliğinden verirsen ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde asgari ücretin %18,75’ini ödersen cezanın geri kalan kısmı iptal edilir.

SGK işe giriş sorgusu

SGK işe giriş bildirgesi sorgulamasını online yaparak kolayca yapabilirsin.

SGK e-bildirge işlemlerinin detayları için “SGK e-bildirge nedir?, nasıl kullanılır?” sayfamıza göz atabilirsin. Buna ek olarak e-devlet uyumlu dijital çözümler sunan yazılım programlarına da göz atabilirsin.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top