Yasal süresi dışında düzenlenen aylık prim belgesinin SGK’ya gönderilmesi

on muhasebe 590291639

SGK bu sene süresi geçmiş prim ve hizmet evrakının teslimiyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Peki bu düzenlemeyle hangi yenilikler geldi?

Aylık prim ve hizmet bildirgeleri SGK’ya ne zaman gönderiliyor?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanmasına ilişkin 102. maddesine göre

 • Özel işyeri sahipleri, belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 26’sında(en geç)
 • Resmi işyeri sahipleri, belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 26’sında (en geç)

Bazı özel nitelikteki işyeri sahipleri ayın 15’i ve sonraki ayın 14’ü arasında; bazı resmi işyeri sahipleri ise ayın 1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığı için bu nitelikteki işyeri işverenlerince

 • Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar
 • Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14’ü ne kadar kuruma ödenir.

Teslim süresi geçen prim belgeleri SGK’ya daha önce nasıl gönderiliyordu?

Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süre içinde verilmezse süresi dışında düzenlenen belgeler internet üzerinden gönderilemiyordu. Bu yüzden süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri matbu ortamda düzenlenip işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine elden veriliyor ya da posta aracılığıyla gönderiliyordu.

SGK’nın yeni düzenlemesi ile ne değişti?

SGK yeni düzenlemesiyle bu durumu ortadan kaldırdı ve işverenlerin yasal süresi geçmiş aylık prim ve hizmet evrakını internetten gönderebileceği e-Bildirge v.2 programını tamamlayarak “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menüsünde yayına aldı. Artık işverenler yasal süresi dışında düzenledikleri aylık prim ve hizmet belgelerini matbu olarak düzenlemeyecek; e-Bildirge v.2 uygulaması üzerinden SGK’ya teslim edecek. Uygulama 2008/10 aylık prim ve hizmet belgesi ve sonraki dönemlerde de kullanılabilecek. Yani işverenler (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB kodu ile değişiklik yapmak istedikleri veya geç düzenledikleri belgeleri SGK’ya gönderebilecek.

Geç gönderilen prim belgeleri nasıl onaylanacak?

 • Belgeler inceleme ve onay için ilgili işyerinin bağlı olduğu SGK il müdürlüğünün onay ekranına düşüyor.
 • İlgili birim onayı verdikten sonra belgelerin tahakkuk ve hizmet kaydı oluşuyor.
 • İşverenlerce sisteme (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB kodu ile kaydedilen belgeler için toplu onay verilemiyor.
 • İlgili birimin denetime gönderdiği belgelerin tahakkuk kısmı denetime sevk ile birlikte oluşuyor.
 • İşverenlerce oluşturulan tahakkuk ödenebiliyor ve bu belgelerin hizmet kayıtları denetim neticesine göre oluşturuluyor.
 • İşverenler belgelerinin durumunu e-Bildirge v.2 ekranlarında bulunan Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları menüsünden inceleyebiliyor.
 • Birimin incelemesinden sonra işverenin gönderdiği belgede işleme alınamayacak bir kısım varsa belge reddediliyor.
 • Reddedilen belgeler işveren ekranına düşüyor ve işveren tarafından sistemden silinebiliyor veya gerekli düzeltmeler yapılırsa tekrar onaylanabiliyor.

Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top