Serbest meslek makbuzunun muhasebe kaydı nasıl yapılır?

on muhasebe 1680524947

Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine olanak tanıyan serbest meslek makbuzunun nasıl kesileceği ve muhasebe nasıl işleneceğine dair detayları bu yazıda bulabilirsin.

Serbest Meslek Makbuzu (SMM) stopajsız olarak kesilir mi?

Serbest meslek makbuzu nedir?

Serbest meslek erbabı, mesleki çalışmalarını alakadar eden tüm tahsilatları için bir yasal belge düzenlemek ve kesmekle yükümlüdür. İşte bu belgenin adı serbest meslek makbuzudur. Serbest meslekle uğraşanların verdikleri hizmetlerin karşılığında onlara ödeme yapanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir. Serbest meslek makbuzunun varlık amacı budur.

Serbest meslek makbuzunun özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Serbest meslek makbuzu değerli evrak kategorisindedir.
  • Ücret tahsilinin yapıldığının bir kanıtı niteliğindedir.
  • Fatura veya fiş muadilidir.
  • İki nüsha olarak düzenlenir.
  • Asıl sayfası müşteriye verilirken kopyası işletmede kalmalıdır.

Serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için öncelikle vergi dairesinden meslek mükellefiyeti açtırılmalıdır. Ardından anlaşmalı matbaalardan serbest meslek makbuzu bastırılarak kullanılmaya başlanabilir. Serbest meslek makbuzu verilen hizmetin sonunda doldurulup aslı müşteride kalacak şekilde kesilmeli ve karşılığında da hizmet bedeli tahsil edilmelidir.

Serbest meslek makbuzunun muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Net ödeme üzerinden düzenlenen serbest meslek makbuzunun brüt tutarının hesabını bir örnek ile açıklayalım:

Net ödenen miktarın 2.000 TL olduğunu varsayalım.

Brüt ücret: 2.500 TL

Stopaj (%20): 2.500 x %20 = 500 TL

Net ücret: 2.500 – 500 = 2.000 TL

KDV (%18): 2.000 x %18 = 360 TL

Tahsil edilen net tutar: 2.000 + 360 = 2.360 TL’dir.


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top