Avukat serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

on muhasebe 1364788520

Eğer serbest meslek erbabı bir avukatsan serbest meslek makbuzunu (SMM) nasıl düzenlemen ve kesmen gerektiğini bu yazıdan öğrenebilirsin.

Serbest Meslek Makbuzu (SMM) stopajsız olarak kesilir mi?

Serbest meslek makbuzu nedir ve nasıl kesilir?

Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tahsilatları için kesmek zorunda olduğu yasal belgeye serbest meslek makbuzu denir. Serbest meslekle uğraşanların verdikleri hizmetlerin karşılığında kestikleri bu makbuz, değerli evrak kategorisindedir ve ücretin tahsil edildiğini kanıtlar. İki nüsha olarak düzenlenir ve  asıl sayfası müşteriye verilir. Bir serbest meslek makbuzu üzerinde karalama yapılmamalı ve makbuzlar tarih sırasına göre kesilmelidir. Sıra numarası ve tarihlere dikkat edilmelidir. Eğer bir hata yapılırsa bu makbuz koçana zımbalanmalı ve üzerine “iptal” ifadesi yazılmalıdır.

Serbest meslek makbuzunda bulunması gerekenler

Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesine göre serbest meslek makbuzunda bulunması gerekenler:

 • Makbuzu düzenleyenin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 • Müşterinin adı, soyadı, unvanı ve adresi
 • Alınan para miktarı
 • Makbuzun düzenlendiği tarih
 • Serbest meslek erbabının imzası

Avukatlar ne zaman serbest meslek erbabı kabul edilir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesine göre bir serbest meslek faaliyetinden söz edebilmek için şu durumların olması gerekir:

 • İş sermayeden ziyade kişisel çalışmaya, ilmi ya da mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayalı olmalıdır
 • Ticari mahiyette olmayan işler işverene tâbi olmadan kişisel sorumluluk ile kişinin kendi nam ve hesabına yapılmalıdır

Aynı kanunun 66. maddesine göre belirtilen şekilde serbest meslek faaliyetinde bulunan ve faaliyetini mutat meslek halinde yapan avukatlarserbest meslek erbabı” olarak kabul edilir. Eğer avukat, ofisini açmış, tabela ve levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu gösteren evrakı asmışsa ve baro levhasına yazıldıysa serbest meslek erbabı olarak işe başlamış sayılır.

Avukat serbest meslek makbuzunda hangi bilgiler yer almalıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun 236. maddesine göre bir serbest meslek erbabı olan avukat mesleki faaliyetlerinin sonucunda yapacağı tahsilatlar için iki nüsha olarak serbest meslek makbuzu düzenlemeli ve bir nüshasını müvekkiline vermelidir. Maliye Bakanlığı’nın izin verdiği matbaalarda bastırılıp boşken notere onaylattırılan serbest meslek makbuzlarında şu bilgiler bulunmalıdır:

 • Makbuzu kesen avukatın adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve numarası
 • Müvekkilin adı, soyadı veya unvanı ve adresi
 • Alınan paranın miktarı
 • Makbuzun düzenlendiği tarih
 • Avukatın imzası

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top