e-Ticaret vergileri hakkında bilmen gerekenler

on muhasebe 95538487

Bir e-ticaret şirketin mi var? Peki ödemekle yükümlü olduğun vergileri biliyor musun? Hemen senin için sıralayalım.

e-Ticarete olan ihtiyaç

e-Ticaret, zamana ve mekana bir fiziksel şirket kadar bağımlı olmadığı için her geçen gün daha çok işletme tarafından tercih ediliyor. Bilhassa kira giderinden muaf olmak, girişimcilerin birçok açıdan elini rahatlatıyor. Elbette, internet üzerinden yapılan satışlar için de bir mağazada olduğu gibi fatura düzenlemek gerekiyor.

e-Ticaret vergileri nelerdir?

İnternetten satış yapan şirketler, aylık, üç aylık ya da yıllık düzende belli vergileri beyan edip ödemekle yükümlüler. İşte bu vergiler, e-ticaret vergilerdir. İşletmeler, bu vergileri ödeyerek e-ticaret vergi mükellefiyetlerini yerine getirirler. 

Herkesin vergi yükümlülüğü var mıdır? İkinci el ürün satanlar vergi verir mi?

Hayır, herkesin vergi yükümlülüğü yoktur. Örneğin online pazar yerlerinde ikinci el ürün satanların vergi vermesine gerek yoktur. Vergi yükümlülükleri hakkında ayrıntılı bilgi için her zaman Gelir idaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesini kontrol edebilirsin. 

Evden e-ticaret yapanların vergi muafiyeti var mıdır?

Evden e-ticaret yapanların vergi muafiyeti vardır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi şu yazımızda bulabilirsin:

Şirketler bir vergi yılı içinde hangi vergileri öder?

Devletin vergi düzenlemeleri nedeniyle toptan veya perakende ürün satışı yapan tüm e-ticaret şirketlerinin, şirket türlerine göre ödemek mecburiyetinde olduğu farklı vergi tiplerini sıralayalım:

Damga Vergisi

Şahısların kendi arasındaki, kurumların kendi arasındaki ve şahıs ile kurumların arasındaki hukuki ve resmî işlemleri belgeleyen belgelerden alınan vergiye damga vergisi denir.

Muhtasar Beyanname

Muhtasar Beyanname bir vergi türü değildir ancak şahıs ya da kurumların ödemekle yükümlü olduğu vergileri beyan ettikleri evraktır. İşverenler, çalışanlarına ödedikleri ücreti, kira bedellerini ve tedarikçilerinden aldıkları hizmeti vergilendirip kesintileri Muhtasar Beyanname ile beyan etmek zorundadır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Şirketlerin aylık olarak ödediği, internet siteleri üzerinden yapılan satış ve kesilen faturalar üzerinden yüzde 1, yüzde 8 ya da yüzde 18 oranlarıyla hesaplanarak verilen vergiye Katma Değer Vergisi (KDV) denir.

Geçici Vergi

3 aylık olarak ödenen, kişi veya kurumların kâr ve zarar durumları incelendikten sonra beyan edilen vergi, Geçici Vergi’dir. Geçici Vergi beyannamesinde kâr  oluşursa ödenen vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nden düşülür.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Basit usulde vergilendirme, gerçek kazançların tespiti sırasında yaşanan problemleri çözmek için hazırlanan bir uygulamadır. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırmayı hedefler. Basit usule tabi olan vergi mükellefleri, yıl içinde bir kez yıllık vergi beyannamesi verir. Seneyi kârla kapatanlar, basit usulde yıllık gelir vergisini, kazançlarına göre yüzde 15 ve yüzde 35 arasında bir dilimde, ilk taksit Şubat’ın, ikincisi Haziran’ın sonuna dek olmak üzere iki taksitte öderler.

Yıllık Gelir Vergisi

Gelir Vergisi, gelir vergisi mükellefleri tarafından her yıl 25 Mart’a dek beyan edilen, artan oranlı dilime göre hesaplanan bir vergi türüdür. İlk taksit Mart, ikincisi Temmuz sonuna dek ödenir.

Vergi takibinin önemi

Girişimin yeniyse sana e-ticaret vergilerini yakından takip etmeni ve ödemelerini zamanında yapmanı tavsiye ederiz. Eğer nakit akışı veya başka nedenlerle ödemelerinin vaktini kaçırırsan belirli oranlarda gecikme zamlarıyla karşılaşabileceğini de hatırlatmak isteriz. Dilersen e-ticaret vergilerini bir mali müşavir ya da muhasebeci ile çalışarak da takip edebilirsin. 

İyi çalışmalar!

 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top