Kümülatif vergi matrahı nedir?

on muhasebe 372904642

Kümülatif vergi matrahı nedir?

Vergi, belli bir gelir elde eden kişilerin bu gelirlerinden devlete vermekle yükümlü oldukları, belli oranlardaki yasal, dolaysız ödeme iken bir kazancın vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan, kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölüme matrah denir. Kümülatif ise sözlüklerde “toplu” veya “birikmiş” olarak tanımlanır. Gelir vergisinin kaçlık dilimde hangi orandan alınacağına karar vermek için ise kümülatif gelir vergisi matrahının gelir vergisi tarifesinde hangi dilimde yer aldığına bakılır. Kümülatif gelir vergisi matrahı, bir sene boyunca kazanılan miktar göz önüne alınarak hesaplanan gelir vergisine dair ödemelerin oluşturduğu Gelir Vergisi Matrahlarının toplamıdır. Takvim yılını ilgilendirdiği için de Ocak ayında sıfırlanmaktadır. Ocak ayından itibaren gelir vergisi matrahları toplamı kümülatif gelir vergisi matrahını verir. Ocak ayındaki kümülatif gelir vergisi matrahı, ilk ay olduğu ve toplama eşit olduğu için direkt ocak ayındaki gelir vergisi matrahına eşittir. Aynı şekilde o takvim senesinde işe ilk girişi yapılan ve o sene herhangi bir yerden kazanç sağlamamış çalışan için de işe girdiği ilk ay, kümülatif gelir vergisi matrahı gelir vergisi matrahına eşit olacaktır. Kümülatif gelir vergisi matrahı her yılbaşında sıfırlandığı gibi kazancın ilerlemesini takip eden dönemlerde ay ay birikmeye devam eder. Hangi ay için gelir vergisi hesaplanmak isteniyorsa ondan bir önceki ayın gelir vergisi matrahını da içeren kümülatif gelir vergisi matrahına o ayın gelir vergisi matrahı ilave edilir.

Kümülatif vergi matrahı nasıl hesaplanır?

Çalışanların sağladıkları kazançlarının üzerinden gelir vergisi ödemeleri yasal bir zorunluluktur. Gelir vergisinin kazancın nasıl ve hangi kısımlarından sorumlu olarak verileceği Gelir Vergisi Kanununca belirlenmiştir. İşçinin net kazancından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek olan işçi primi düşülmesinin ardından gelir vergisi matrahına ulaşılır. Gelir vergisi matrahına ulaşılırken SGK işçi primleri ile birlikte varsa vergiye istisna tutarlar da düşülmektedir. 

Gelir Vergisi Hesaplama formülü:
Toplam Kazanç – (SGK primi + İşsizlik Primi + Vergi istisnaları) = Gelir Vergisi Matrahı
Ayrıca gelir vergisi matrahı üzerinden gelir vergisi kesilir. Gelir vergisi oranına karar verilirken personelin yıl içindeki gelir vergisi matrahları toplamı üzerinden işlem yapılır.

Kümülatif vergi matrahının taşınma durumu

Vergi konusunda ciddi cezai yaptırımlar uygulandığından, hem işveren hem de işçi için özenle hesaplanıp kuruma ödenmesi gerekmektedir. Vergi ücret bordrosu dahilinde hesaplanıp ödenecekse, işçinin vergi borcunun hesaplanıp kuruma işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu gibi bir durumda işçinin vergisinin maaşından en doğru şekilde hesaplanması da işverenin sorumluluğundadır. Bu konuda en çok sorularla karşılaşılan konulardan birisi ise kümülatif gelir vergisi matrahlarının taşınıp taşınmamasıdır. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahının taşınması ancak işçi aynı takvim yılında başka bir yerde çalıştıysa söz konusudur. Buna ek ayrı bir durum olarak da aynı işverene bağlı olan bir farklı bir işyerinde ya da farklı bir işverenin farklı bir işyerine geçişi durumunda olabilir.

Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: Bizmu

30 yıldır 105 bin müşteriye 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile kurumsal süreçlerde destek veren ve yerli bir şirket olan Mikro Yazılım’ın muhasebe ihtiyaçlarınız için özel olarak geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü Bizmu ile hemen tanışın! Bizmu ile yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

 • Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup yazdırabilirsiniz.
 • Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma gönderebilirsiniz.
 • e-Dönüşüm Modülleri: E-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 • Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
 • Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Veri aktarımı yapabilirsiniz.
 • Ekstre oluşturabilirsiniz.
 • Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
 • Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
 • Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
 • Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
 • Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.
 • Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat raporları, gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma ve proforma fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Top