Şirket kapatmak, tasfiye nedir?

on muhasebe 158522279

Şirket tasfiyesi nedir? Şirketini neden kapatmak isteyebilirsin?

Şirketinde finansal zorluklarla karşı karşıya kalabilirsin, ortaklarla olan ilişkilerinde anlaşmazlıklar yaşayabilirsin, girişimin için ayırdığın zaman verimsiz hale gelebilir, kendini yeterince üretken hissetmeyebilirsin. Tüm bu nedenlerden dolayı girişimde bulunduğun şirketi kapatmak isteyebilirsin. 

Şirket tasfiyesi olarak da adlandırılan şirket kapatma işi, senin ve şirketin için en doğru kararlardan bir tanesi olabilir. 

Bir şirketin herhangi bir sebep göstermeden faaliyetlerine son verilmesi ve hesaplarının kapatılması işlemine şirketin tasfiye edilmesi yani şirketin kapatılması denir. Tasfiye işlemi başlatıldıktan sonra şirketler ‘tasfiye halinde’ ibaresini alarak tasfiye sonuna kadar tüzel kişilikleri ile ticaret unvanlarını kullanmaya devam edebilir. Tasfiye halindeki şirketin temsili ve idaresi tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilirken şirket organlarının yetkileri ve tüm gayesi de tasfiye dolayısı ile sınırlandırılır. Tasfiye işlemi sonucunda da şirketlerin ilgili sicilleri silinir, tüzel kişilikleri sona erer ve faaliyetlerine son verilerek hesapları kapatılır. 

Şirket tasfiyesinin türleri

Şirket kapatmak, tasfiyesiz şirket kapatmak ve tasfiyeli şirket kapatmak şeklinde iki türlü gerçekleştirilir: 

1. Tasfiyeli şirket kapatma

  • Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Vergi Dairesi’ne tasfiye bildirimi yaparak ticareti veya işi bırakacağına belgelerini sunabilirsin. 
  • Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirim yaparken tüm alacakların isimleri ve bilgilerinin de yazılı olduğu mal beyanını da teslim etmelisin. 
  • Şirket tasfiyesinin başlangıç tarihi olarak tasfiyenin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ettirildiği tarih esas alınır. 
  • Bildirimler onaylandıktan sonra Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin tasfiye isteği yayınlanır. 
  • Tasfiye işlemi yayınlandıktan sonra şirket sahipleri veya ortakları şirket işlerini 1 yıl daha sürdürebilir. Ancak şirket bu 1 yıl boyunca yalnızca tasfiye amacı ile varlığını sürdürür.. 
  • Tasfiyeli şirket kapatma işleminin en kolay şekilde gerçekleştiği işletme türü şahıs şirketidir. Limited ve anonim şirketler için kanun ve şirket ana sözleşmelerinde yazılı hallerin meydana gelmesi halinde veya Ortaklar Kurulu Kararı ile tasfiyeli şirket kapatma işlemi gerçekleşir.  

2. Tasfiyesiz şirket kapatma

  • Ticaret Mahkemeleri tarafından alınan tasfiyesiz şirket kapatma kararı haklı bir neden gösterilmesi ve ortakların herhangi bir kusurunun olmaması durumunda gerçekleşir. 
  • Haklı nedenler olarak, şirketin birçok ortağının arasındaki ilişkilerin bozulması ve anlaşmazlıkların oluşması, şirket borçlarının ödenmemesi ve ödenmeyecek seviyelere ulaşması, şirketin mali kaynaklara sahip olmaması nedeni ile şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülemeyecek seviyelere gelmesi gösterilebilir. 
  • Tasfiyesiz şirket kapatma işlemleri tasfiyeli şirket kapatma süreci başlangıcı ilgili mahkemenin iflas kararına göre belirlenir. 
  • Tasfiye işlemi genellikle 1 yıl kadar sürer. Eğer şirket borçlarını ödeyemiyorsa tasfiye işlemi 1 yıldan daha uzun vakit alabilir. 

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top