İnternet Vergi Dairesi (İDV) nedir, nasıl kullanılır?

on muhasebe 1680524947

Gelir İdare Başkanlığı’na (GİB) bağlı bir internet platformu olan İnternet Vergi Dairesi (İDV) vergi borçlarını sorgulayabileceğin, vergi borçlarını ödeyebileceğin ve vergi işlemleri takibi yapabileceğin bir sistemdir. 

İnternet Vergi Dairesi (İDV) kullanıcı kodu ve şifremi nasıl alacağım?

İnternet Vergi Dairesi’ne başvuruda bulunmak ve şifreni almak için farklı yollar izleyebilirsin.

Tüzel kişiysen

 • İnternet Vergi Dairesi’nin sitesinde bulunan formlar kısmında İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu’nu doldur
 • Formun alt kısmındaki beyan metnini imzala
 • Belgelerin çıktısını al
 • Kurum yetkilisi olarak sen belgelerle beraber İDV’ye fiilen başvuruda bulunabilirsin. Dilersen zarf teslim yazısı ile yönlendirdiğin kişi de bu başvuruyu gerçekleştirebilir.

Gerçek kişiysen

 • İnternet Vergi Dairesi’nin sitesinde bulunan formlar kısmında İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu’nu doldur 
 • Formun alt kısmındaki beyan metni imzala
 • Belgelerin çıktılarını al
 • Kurum yetkilisi olarak sen belgelerle beraber İDV’ye fiilen başvuruda bulunabilirsin. Dilersen noterden tasdikli olarak yetkilendirdiğn kişi de bu başvuruyu gerçekleştirebilir. 

Başvuruyu gerçekleştirdikten sonra Vergi Dairesi İnternet Hizmetleri Başvuru Formu üzerindeki mükellef bilgilerinin doğruluğu kontrol edilecek. Bu aşamadan sonra sana ya da başvuruyu yapan kişiye kapalı bir zarfta kullanıcı kodu ve şifre verilecek. Eğer şifreni kaybeder veya değiştirmek istersen bulunduğun vergi dairesine başvuruda bulunup yeniden aynı kullanıcı adını alabilirsin. İlk giriş için kişisel şifren “maliye” sözcüğüdür. 

İnternet Vergi Dairesi’ne nasıl girebilirim ve hangi bilgilere erişebilirim?

1. Kullanıcı kodu ve şifren ile giriş yaptığında aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsin: 

 • e-Beyanname
 • Bilgi girişi
 • Dilekçeler
 • Sorgulamalar
 • KDV iade talebi listelerini gönderme
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi iade talebi girişi (GEKSİS) kılavuzu

2. TC kimlik numaran, doğum tarihin, annenin kızlık soyadı ve yakın akrabalarından birinin TC kimlik numarası ile giriş yaparsan aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsin.

 • Borç ödeme işlemleri
 • Motorlu taşıtlar
 • Borç sorgulama
 • Kira beyannamesi
 • İhbar işlemleri

3. Herhangi bir giriş yapmadan yapmak istediğin işlem doğrultusunda gerekli olan bilgileri girerek de işlemlerini gerçekleştirebilirsin.

4. e-Devlet’i kullanarak giriş yaparsan aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsin: 

 • Borç Ödeme İşlemleri
 • Motorlu Taşıtlar
 • Borç Sorgulama
 • Kira Beyannamesi
 • İhbar İşlemleri

5. Bu yöntemlerin dışında İnternet Vergi Dairesi’nde,

 • İDV’deki kullanıcıya ait kimlik bilgilerini
 • Tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini
 • İkmalen veya re’sen tarh edilen vergilere ait bilgileri
 • Yurt dışı çıkış yasağı bilgilerini
 • Gümrük çıkış beyannameleri tescil numarası, gümrük idaresi ve kapanma tarihi bilgilerini
 • İşlenemeyen ödeme veya kayıtlarını
 • Ödeme planlarını ve taksit ödemelerini sorgulayabilirsin.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top