Fiyat farkı muhasebe kaydı nasıl yapılır?

on muhasebe 258726044

Fiyat farkı nedir? Hangi durumlarda fiyat farkı muhasebe kaydı yapılır? Hazırlanan faturada nelere dikkat edilmelidir? Tüm bunlara dair tüm ayrıntıları bu yazıda derledik.

Fiyat farkı, aralarında ticaret yapan farklı işletmelerin sık sık olmasa da satışın ardından karşılaşabildikleri bir durumdur. Fiyat farkı, faturanın eksik ya da fazla kesilmesi durumlarında ortaya çıkar. Yapılan alışverişin ardından faturanı eksik ya da fazla kesmen halinde yeniden bir ücret ödemen veya alman gerekir.

Yeniden alınacak veya ödenecek ücret için fiyat farkı faturası adı verilen bir fatura hazırlamalısın. Bu yazıda başına böyle bir durum geldiğinde nasıl fiyat farkı faturası keseceğini ve bu faturanın muhasebeleştirilmesi işlemini nasıl gerçekleştireceğini anlattık.

Fiyat farkı faturalarının muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?

Fiyat farkı faturasını, Katma Değer Vergisi’nin vergilendirme kalemlerinden biri olmasından dolayı dikkatle hazırlamak gerekir. KDV Kanunu’nda bu konu 35. maddede şu şekilde açıklanmıştır: “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir.

“Şu kadar ki iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.” (Madde 35: Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi). Bu açıklamada belirtildiği üzere fiyat farklarını, matrah değişikliği olarak düşünebilirsin. Maddeye göre fiyat farkı, farkın ortaya çıktığı dönem göz önünde bulundurarak alıcı veya satıcı tarafından fatura edilir ve KDV’ye tabi tutulur. Fiyat farkları, ilgili ürün veya hizmeti barındıran oran üzerinden KDV hesabına konu edilir.

Satış işleminin muhasebeleştirilmesi 

Diyelim ki işletmenin alıcısı olan alıcısı olan ARI Limited Şirketi’ne x birim malı birim başına xx,xx TL + KDV olarak satış yaptın. Fatura düzenlerken yanlışlıkla birim fiyatı yy,yy TL olarak kaydettin. Bu durumda  ARI Limited Şirketi’ne fiyat farkı faturası düzenleyip oluşan farklılığı belgelemelisin. Bu işlemin muhasebe kaydını şu şekilde yapmalısın: 

_________________________________      /      _________________________

120.01 ARI Limited Şirketi   yy,yy TL

                              600.18 Yurtiçi Satışlar      yy,yy TL

                              391.18 Hesaplanan KDV    yy,yy TL

                    Satış işleminin kaydı

_________________________ ______        /      _________________________

 _______________________________         /   _____________________________

         120.01 ARI Limited Şirketi   xx,xx TL

                                         600.20 Fiyat Farkı Hesabı       xx,xx TL                                         

                                         391.18 Hesaplanan KDV         xx,xx TL

                         Fiyat farkının kaydı

 _______________________________     /     _____________________________ 

Kaydı bu şekilde tuttuktan sonra “Gerekçem” şeklinde başlayan bir notla firmanın yaptığı alış işleminde oluşan fiyat farkı problemini belirterek bu faturanının gerekçesini sunmalısın. 

Alış işleminin muhasebeleştirilmesi

Diyelim ki işletmenin satıcısı olan ARI Limited Şirketi’nden x birim ürünü birim başına xx,xx TL + KDV olarak aldın ve satıcı firma, faturayı düzenlerken yanlışlıkla birim fiyatını yy,yy TL olarak düzenledi. ARI Limited Şirketi, işletmene fiyat farkı faturası düzenlemeli ve oluşan farklılığı belgelemelidir. Bu işlemin muhasebe kaydı şöyle olur: 

                       _____________________      /      _________________________

         153.01 Ticari Mallar Hesabı   yy,yy TL        

         191.18 İndirilecek KDV.         yy,yy TL

         320.01 ARI Limited Şirketi    yy,yy TL

Alış işleminin kaydı

                       _____________________      /      _________________________

                       _____________________      /      _________________________ 

         153.02 Fiyat Farkı Hesabı   xx,xx TL

         191.18 İndirilecek KDV       xx,xx TL

                                        320.01  ARI Limited Şirketi   xx,xx TL

Fiyat farkının kaydı

                       _____________________      /      _________________________ 

Kaydı bu şekilde tuttuktan sonra “Gerekçem” şeklinde başlayan bir notla firmanın yaptığı alış işleminde oluşan fiyat farkı problemini belirterek bu faturanının gerekçesini sunmalısın. 

Firmana alıcılar tarafından fiyat farkı faturası düzenlenmesi halinde muhasebe kaydını aşağıdaki gibi tutmalısın: (KDV oranı %18 kabul edilir.)

                       _____________________      /      _________________________

612.02 Fiyat Farkı İndirimi Hesabı        yy,yy TL

191.46 Satış İade İndirimi KDV Hesabı yy,yy TL

                            120. Alıcılar Hesabı   yy,yy TL                

                       _____________________      /      _________________________               

Firman tarafından satıcılarına fiyat farkı faturası düzenlenecekse muhasebe kaydını aşağıdaki şekilde tutmalısın. (KDV oranı %18 kabul edilir.)

                       _____________________      /      _________________________

320. Satıcılar Hesabı              yy,yy TL

153.90 Ticari Mal Alış İade          yy,yy TL

391.46 Alış İade Hesabı KDV yy,yy TL

                       _____________________      /     

Muhasebede fiş nasıl işlenir?

Sermaye artırımı muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Geçici vergi muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Matrah artırımının muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Yansıtma faturasının muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Serbest meslek makbuzunun muhasebe kaydı nasıl yapılır?


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top