Müteselsil kefil nedir?

on muhasebe 1043501293

‘Müteselsil’ ne demek?

Müteselsil’ kelimesinin eş anlamlısı ‘zincirlemedir.’ Müteselsil borcu ise “Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı tamamından sorumlu bulundukları borç.” olarak tanımlayabiliriz.

Müteselsil kefil ve müteselsil kefalet nedir?

Müteselsil kefil, borcun ödenmesinde tıpkı borçlu gibi sorumluluğu olan kişidir. Peki, müteselsil kefilin sorumluluğu nedir? Hukuki açıdan bakarsak müteselsil, alacaklının direkt asıl borçluya başvurmadan kefil aleyhine takibe geçmesidir; bunu da “borçluların ortak sorumluluğu” olarak tanımlayabiliriz. Müteselsil kefaletin kapsamı, Borçlar Kanunu 487. maddesi ile düzenlenmiştir. Müteselsil kefalette borçlulardan biri kendi payına düşen miktardan fazla ödeme yapınca alacaklıya halef olur. Bu nedenle payını aşan kısım, diğerlerine rücu edebilir. Borcu ödeyen borçlunun alacaklıya karşı takas def’i gibi kişisel def’ileri varsa ve bunu ileri sürmeden ödeme yapmışsa diğerleri kendilerine rücu edildiğinde kişisel def’ilerini kullanılmadığını bahane ederek ödeme yapmaktan kaçınamaz. Ancak zamanaşımı gibi ortak def’iler var ve bunlar ileri sürülmeyip borç ödenmişse diğer borçlular ortak def’ilerin ileri sürülmemesine dayanarak rücu eden borçluya ödeme yapmaktan kaçınabilir. Alacaklı borçlulardan birini ibraz etmişse diğer borçlular aynı oranda borçtan kurtulur. Alacaklı, borçlulardan birinin durumunu diğerlerinin aleyhine iyileştiremez.

Hukuki açıdan müteselsil kefalet

Kefil, borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı veya buna benzer bir sıfatla borcu üstlenmişse alacaklı asıl borçluya müracaat ve rehinleri nakde tahvil ettirmeden önce kefil aleyhine takibat yapılmasını talep edebilir.

Kefil ve müteselsil kefil arasındaki fark nedir?

Kefil, ikinci borçludur. Borç ödenmediğinde asıl borçludan tahsil edilmelidir. Asıl borçlu ödeme yapmazsa tahsilat için kefile başvurulur. Müşterek borçlu müteselsil kefil ise asıl borçlu ile aynı konumdadır; borç ödenmediğinde banka veya alacaklı, borcun tahsili için her iki tarafı da birinci mesul olarak görür. Yani müteselsil kefil, borca bir bakıma ortaktır.


Borç takibi ve gelir-gider takibini bir yazılım ile yapmak hayatınızı kolaylaştırabilir.

Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Top