Tahakkuk fişi nedir?

on muhasebe 1028568955

Tahakkuk ve vergi tahakkuku nedir? Tahakkuk fişi nedir ve ne işe yarar? Sorularının cevabı bu yazıda.

“Tahakkuk” ne demek? “Vergi tahakkuku” nedir?

Bir vergi terimi olan ‘tahakkuk’ sözcüğü, ‘yerine getirme’ anlamını taşır. Tahakkuk, tarhı ve tebliği yapılmış bir verginin ödenmesinin zorunlu hale geldiğini belirtir.Bu durum, verginin tahakkuk etmesidir. Vergi tahakkuku, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) düzenlenmiştir.

Vergi tahakkuku ve tahakkuk fişi esası

Beyan ile alınan vergilerin fiş ile tarh ve tahakkuk edilmesi gerekir. Tahakkuk beyannamesinin vergi dairesine teslim edilmesinden sonra bir tahakkuk fişi oluşturulmalıdır. Oluşturulan fişin kopyası, mükellefe veya işlemleri mükellef adına yürüten kişiye (tevdi edene) verilir. Ardından vergi tahakkuk edilmiş olur. Tahakkuk fişinin kopyasını, beyannamenin makbuzu olarak görebiliriz. Makbuz yerine geçtiği için ödeme yaparken de kullanılabilir. Tahakkuk fişinin tebliği, bazı durumlarda beyana dayandığı gibi ihbarname ile de yapılabilir. Kanunen tanımlanmış bazı özel hallerde ise vergi vergi çizelgesinin yani tekalif cetvelinin ilanı ile de yapılabilir.

Tahakkuk fişinde içeriğinde hangi bilgiler bulunur?

VUK’a göre tahakkuk fişinde belirtilmesi zorunlu olan bilgiler şunlardır:
 Verginin matrahı
● Verginin hesabı
● Verginin tam miktarı
● Vergi mahkemesinde davanın açılması ve düzeltmesiyle ilgili hükümlere ait kısa bilgi
● Tahakkuk fişinin sıra numarası
● Tahakkuk fişinin tanzim tarihi
● İlgili verginin nevi
● Düzenlenen vergi beyannamesinin tarihi
● Düzenlenen vergi beyannamesinin dahil olduğu vergilendirme dönemi
Vergi mükellefi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı
● Vergi mükellefinin açık ve güncel adresi (23/6/1982 – 2686/5 md.)

Tahakkuk fişi nasıl alınır?

Tahakkuk fişinin vergi dairesine verilen kişi tarafından teslim alınmaması, vergi beyannamesinde belirtilen vergi matrahının üzerinden ilgili verginin tahakkuk edilmesine engel değildir. Bu halde tahakkuk fişi, vergi mükellefinin adresine posta ile gönderilir. Bu uygulama, ilgili yasanın 28. maddesinde belirtilir. Tahakkuk fişiyle ilgili merak ettiklerinizi mali müşavirinize danışabilir ya da Vergi İdaresi’nin internet sitesinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Gelir ve giderlerinin takibini kolayca yapıp enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız

Top