Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

on muhasebe 1043501293

Bu yazıda, büyüyen şirketler için finansman kaynağı niteliğinde olan bedelli sermaye artırımına dair sorularınızı cevaplıyoruz.

Bedelli sermaye artırımı nedir?

Anonim şirketleri, kuruluşlarının ardından bir sene geçtikten sonra sermayelerini anayasa gereği artırmak mecburiyetindedir. Anonim şirketlerinin artırdıkları sermaye karşılığında hisse senedi çıkarıp bunu ortaklarına belli bir nakit karşılığında dağıtması işine bedelli sermaye artırımı denir.

Bedelli sermaye artırımı neden yapılır?

Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin ek kaynak elde etmesini sağlar ve piyasa değerini etkiler. Faaliyet hacmi artan şirketler, büyüdükçe ve yatırım yaptıkça artan sermaye ve fon ihtiyaçlarını bedelli sermaye artırımı ile karşılar.

Bedelli sermaye artırımına dair önemli noktalar

 • Bedelli sermaye artırımı, şirket kasasına ek nakit girmesini sağlar. Bu sayede şirketin sermayesi artar.
 • Bedelli sermaye artırımı ile şirketin hisse senedi fiyatları ve piyasa değeri değişir.
 • Bedelli sermaye aktarımında şirket ortakları, paylarına uygun oranda hisse alma hakkına sahiptir. Bu hakka rüçhan hakkı denir.
 • Ortaklar dilediklerinde rüçhan haklarıyla yeni hisse satın alabilir.
 • Sermaye artırımına katılmak istemeyen ortaklar olabilir. Onlar rüçhan haklarını borsada satma hakkına sahiptir.
 • Sermaye artırımına katılmayan ortakların sermaye payı azalır.
 • Bedelli sermaye artırımı yalnızca yeni yatırımcılara özel olarak da yapılabilir. Bu durumda mevcut ortakların rüçhan hakkı kısıtlanır ve şirket halka arz edilmiş olur.
 • Eğer şirket ana sözleşmesinde bununla ilgili bir hüküm varsa rüçhan hakkı, hisse senedinin nominal değeri üzerinde (primli) kullandırılabilir. 

Bedelli sermaye artırımı hesaplama örneği

 1. Bedelli sermaye artırımı yapılacak olan hisse senedi sayısı belirlenir.
 2. Mevcut hisse senedi nominal değeri ve çıkarılacak yeni hisse senedi nominal değeri belirlenir.
 3. Yeni hisse senedi nominal değeri, mevcut hisse senedi nominal değeri ile bedelli sermaye artırımı oranının çarpımı alınarak hesaplanır.
 4. Yeni hisse senedi nominal değeri ile bedelli sermaye artırımı yapılacak olan hisse senedi sayısı çarpılarak, toplam bedelli sermaye artırımı tutarı hesaplanır.

Örnek olarak, bir şirketin mevcut hisse senedi nominal değeri 1 TL olsun ve şirketin bedelli sermaye artırımı oranı %50 olsun. Şirket 10.000 adet yeni hisse senedi çıkaracak olsun. Bu durumda bedelli sermaye artırımı hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılabilir:

 1. Bedelli sermaye artırımı yapılacak olan hisse senedi sayısı: 10.000 adet
 2. Mevcut hisse senedi nominal değeri: 1 TL Yeni hisse senedi nominal değeri: Mevcut hisse senedi nominal değeri x Bedelli sermaye artırımı oranı + Mevcut hisse senedi nominal değeri Yeni hisse senedi nominal değeri: 1 TL x %50 + 1 TL = 1,50 TL
 3. Yeni hisse senedi nominal değeri: 1,50 TL
 4. Toplam bedelli sermaye artırımı tutarı: Yeni hisse senedi nominal değeri x Bedelli sermaye artırımı yapılacak olan hisse senedi sayısı Toplam bedelli sermaye artırımı tutarı: 1,50 TL x 10.000 adet = 15.000 TL

Bu hesaplama örneği, sadece bir örnek olup, her şirketin kendine özgü ihtiyaçlarına göre farklı hesaplamalar yapması gerekebilir


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top