e-Fatura durum kodları nedir? Ne anlama gelir?

on muhasebe 1940410141

1000 “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ”: Gönderici fatura belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. 

Ne yapılmalı: Durum kodunun güncellenmesini beklemeniz gerekir.

 • 1100 “ZARF İŞLENİYOR”: Kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer. Bu durumda GİB’den fatura durumunu sorgulayabilirsiniz.

       Ne yapılmalı: Durum kodunun güncellenmesini beklemeniz gerekir.


 • 1110 “ZIP DOSYASI DEĞİL”: Göndermiş olduğunuz zarfın formatı “.zip” olmalıdır. 

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.


 • 1111 “ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ”: Zarf ID numarası uzunluğu 32 karakterden farklıysa bu durum kodu alınır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1120 “ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI”

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1130 “ZIP AÇILAMADI”: GİB’teki geçici sorunlar sebebiyle ya da zarf dosyasındaki bir hatadan kaynaklı zarfın okunamadığı durumlarda bu hata kodu alınır.

        Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1131 “ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ”: Zarf içerisinde dosya bulunmadığında bu hata alınır.

        Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1132 “XML DOSYASI DEĞİL”: Zarf içindeki dosyalar XML formatında olmalıdır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1133 “ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI”: Zarf ID’si ve XML ID’si aynı karakterleri içermediği durumda bu hata alınır.

      Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1140 “DOKÜMAN AYRIŞTIRILAMADI”: Zarftaki fatura doğru şekilde çıkarılamadığında bu hata kodu alınır.

        Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1141 “ZARF ID YOK”: Zarf ID alanı boş ise bu hata kodu alınır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1142 “ZARF ID VE  ZİP DOSYASI ADI AYNI OLMALI”:  Zarf ID’si ve ZİP ID’si aynı karakterleri içermediği durumda bu hata alınır.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1143 “GEÇERSİZ VERSİYON”

        Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1150 “SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI”: Fatura bilgileri GİB standartlarında değildir.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturadaki bilgileri düzenleyerek faturayı  göndermelisiniz.

 • 1160 “XML ŞEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ”: GİB şema kontrollerinden geçen bir faturanın gönderilen tarafın XML kontrollerinden de geçmesi gerekir.

       Ne yapılmalı: Fatura alıcısını uyarmanız gerekir. Bu hatayı alan faturadaki bilgileri  düzenleyerek faturayı göndermelisiniz.

 • 1161 “İMZA SAHİBİ TCKN/VKN ALINAMADI”

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1162 “İMZA KAYDEDİLEMEDİ”: Fatura göndermeden önce imza kontrolü yapabilirsiniz.

      Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” : Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI İCERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

       NOT: 1300 durum kodu alan zarflar da yeniden gönderilirse 1163 durum kodunu alır.

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermemelisiniz.

 • 1170 “YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ”

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1171 “GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK” : Gönderici birim etiketinde GB tanımlı olmalıdır. PK olarak tanımlandığı durumlarda bu hata kodu alınır.

        Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1172 “POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK” : Posta kurusu etiketinde PK tanımlı olmalıdır. PK yerine GB tanımlandığında bu hatayı verir.

       Ne yapılmalı: Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1175 “İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ” : Müşterinizin ekstra kontrol istediği durumlarda bu hatayı alabilirsiniz.

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1176 “İMZA SAHİBİ YETKİSİZ” : 

        Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1177 “GEÇERSİZ İMZA” : İmza doğrulaması geçersizdir. Göndermeden önce “imza doğrulama” kontrolü yaparak bu hataların önüne geçebilirsiniz.

         Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1180 “ADRES KONTROL EDİLEMEDİ” 

        Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1181 “ADRES BULUNAMADI” : Alıcının etiket bilgisi ve VKN/TCKN’si değişmiş olabilir. Alıcınızla iletişime geçiniz.

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1182 “KULLANICI EKLENEMEDİ”

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1183 “KULLANICI SİLİNEMEDİ”

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1190 “SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI” 

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1195 “SİSTEM HATASI”

      Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ”: Gönderilen zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve bir hata alınmamışsa durum kodu 1200 olarak güncellenir. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir.
 • 1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ” : Zarfın alıcıya gönderimi sırasında bir hata meydana gelirse ve gönderim başarısız olursa bu durum kodu alınır. Merkez birim bu zarfı daha sonra 4 kez daha göndermeyi dener.

        Ne yapılmalı: 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durum kodu  alması beklenmelidir.

 • 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI.” 1210 durum kodunu almış faturalar GİB tarafından 4 kez daha gönderimi denenir. Eğer bu denemeler de başarısız olmuşsa 1215 durum kodu alınır.

       Ne yapılmalı: Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” : Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderimi başarılı olmuşsa bu durum kodunu alır.

       Ne yapılmalı: 1220 durum kodunun 1230 ya da 1300 durum koduna dönmesi beklenmelidir. Bu aşamada yeniden fatura göndermeye çalışmayınız. İki gün içinde durum kodu güncellenmez ise müşterinizle iletişime geçebilirsiniz.

 • 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ” 

       Ne yapılmalı: Bu kodu almış faturalarınız için iade süreci başlatmanıza gerek yoktur. Faturayı yeniden göndermelisiniz.

 • 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI” : Zarf başarıyla alıcıya ulaşmıştır.

Bir e-fatura programı ile tüm e-fatura işlemlerinizi hızlıca yapın, dilediğiniz belgeye saniyeler içinde ulaşın. Maliye Bakanlığı standartlarına uyumlu Bizmu ön muhasebe programının e-Fatura ve e-Arşiv Programı ile yalnızca birkaç tıkla e-fatura ve e-arşiv belgeleri düzenleyebilirsiniz.

Top