İşletme defteri

on muhasebe 372904642

İşletme Defteri nedir?


İşletme defteri
, ikinci sınıf tacirlerin ticari faaliyetlerini izledikler defterdir. İşe yeni başlayan tacirler ve Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca iş hacmini aşmayan tacirler, işletme defteri tutmakla yükümlüdür. İşletme defteri, klasik muhasebe yönetimi anlamında tek taraflı olarak tutulan defter modelidir. İşletme defterinin sol kısmında işletme giderleri, sağ kısmında ise işletme gelir kalemleri yer alır. İşletme defterinin her sayfasının ilk satırında bir önceki sayfadaki toplamı belirten ‘devreden toplam satırı’ ve her sayfanın son satırındaysa sayfadaki toplamı belirten ‘toplam satırı’ bulunur. Gelir ve gider takibinizi yapmak için bir gelir-gider programına ihtiyacın olabilir. İşletme defteri doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler:

 • İşletme defteri noter tasdikli olarak alınmalıdır.
 • Belgeler, işletme defterine kayıt tarihinden itibaren ilk 10 gün içerisinde dijital ya da el yazısı ile deftere kayıt edilmelidir.
 • KDV ve diğer vergi kalemleri için, işletme defterinde takibi kolaylaştırmak adına ayrı sayfalar açılabilir.
 • İşletme defterine belge kaydı yapılırken, para giriş ya da çıkışlarının nakit ödeme, taksitli, veresiye ya da senet gibi farklı ödeme modellerinde olup olmadığına bakılmaksızın kayıt yapılır. İşletme defteri gider kayıtları: Ticari işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek, ürün ve hizmetlerinin satışını devam ettirebilmek adına yaptıkları tüm harcamalar gider kalemleri içinde ifade edilir. İşletme defterlerinin gider kayıtlarında, belli dönemlere ait gider kalemleri kayıt edilmelidir. Bu giderler içinde depolama ve lojistik, kira ve fatura, personel giderleri ve vergi giderleri ayrı kalemler içinde yer alabilir.
 • İşletme defteri gider sayfasından elde edilebilecek bilgiler:
  • Sıra No
  • Kayıt Tarihi
  • Alınan Belgenin Tarih ve Numarası Açıklama
  • Ödenen Ücret ve Diğer Giderler
  • Alınan Mal Bedeli
  • İndirilecek KDV
  • Toplam Satırı
 • İşletme defteri gelir kayıtları:
  • Gelir sayfasında, mal ve hizmetlerin satışından ötürü ortaya çıkmış tüm doğrudan ve dolaylı gelirler kayıt edilir.
 • İşletme defteri gelir sayfasından elde edilebilecek bilgiler:
  • Sıra No
  • Kayıt Tarihi
  • Verilen Belgenin Tarih ve Numarası
  • Açıklama
  • Alınan Ücret ve Diğer Gelirler
  • Satılan Mal Bedeli
  • Hesaplanan KDV
  • Toplam Satırı
 • İşletme hesabı defteri işlenirken uyulması gereken kurallar:
  • İşletme defteri tutma noktasındaki en önemli kural, önceki dönemin birikmiş devreden mal tutarlarının, yeni dönemin ilk sayfasına yazılmasıdır.

Gelir ve gider kalemleri altındaki her işlem, kronolojik olarak ifade edilir. KDV ve diğer vergi kalemleri, işletme defterinde ayrı bir şekilde gösterilmelidir. KDV’nin dahil olduğu satış fiyatına sahip ürün ve hizmetlerde, vergi düşüldükten sonra işletme defterine kayıt yapılır. Her yıl sonunda, gelir ve giderler toplanır ve işletmenin genel mal sayımı yapılır. Mal sayımının ardından işletmedeki ürünler gelir sayfasına eklendikten sonra, işletmenin yıllık kâr durumu tespit edilir.

Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: Bizmu

Bizmu işletmenin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü Bizmu ile hemen tanış! Bizmu ile yapabileceğin şeyler şunlar:

 • Fatura oluşturma: Dilediğin şekilde tasarladığın faturayı oluşturup yazdırabilirsin.
 • Hatırlatma gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerine hatırlatma gönderebilirsin.
 • e-Dönüşüm Modülleri: e-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki işlemlerini yapabilirsin.
  • Müşteri ve tedarikçi takibi
  • Borç ve alacak takibi
  • Veri aktarımı
  • Ekstre oluşturma
  • Gelir-gider takibi
  • Nakit akışı takibi
  • Kasa ve banka ile giriş-çıkış takibi
  • Tahsilat ve ödeme takibi
  • Gider fişi, maaş ve vergi oluşturma
  • Kasa takibi
  • Çalışan takibi
  • Gider belgesi işlemleri
  • Satış fiyatı tanımlama
  • Tahsilat raporu oluşturma
  • Gider raporu oluşturma
  • Otomatik işlem tekrarlam
  • Fatura hatırlatma
  • Proforma fatura takibi

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top