Maaş bordrosu nereden alınır?

on muhasebe 414153883

Çalışan veya yeni işletme kurmak üzere olan bir işverensen maaş bordrosu nedir, nereden alınır, ne işe yarar gibi soruları yanıtladığımız bu yazı tam sana göre!


Maaş bordrosu nedir?

Maaşlı çalışan kişilerin maaş bilgilerini gösteren belgeye maaş bordrosu denir. Çalışanın işe başladığı günden itibaren bordroyu aldığı güne kadar olan zaman dilimindeki ödenen bütün maaşları hakkında bu belge sayesinde bilgi alabilirsiniz.

Bu bordro, işverenin maaşla çalışan işçiye, yaptığı iş karşılığında verdiği ödemeyi, bütün vergi ve kesintileriyle birlikte gösteren bir belgedir. Bu bordro, işçinin çalıştığı süre zarfı boyunca sistematik bir şekilde ve dönemsel olarak düzenlenmelidir.

Maaş bordrosu ne işe yarar?

Maaş bordrosu temel itibariyle şahsın gelir tablosudur; onun kazancını gösterir. Bu nedenle birçok başvuru için istenen evraklar arasında yer alır. Bu başvuruların başında banka işlemleri gelir. Kredi başvurusu gibi bankalar ile yapılan işlemler sırasında bu belge, kredi başvurusu yapacak kişiden istenebilmekte. 

Bu bordro, işverenin işçi arasındaki ödeme hak ve sorumluklarını kanıtlamaya yardımcı olur. İşverenin ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiğini ortaya koyar. Bu nedenle maaş bordrosunun sistematik ve dönemsel olarak muhasebe ya da insan kaynakları departmanı açısından hak ediş tahakkuklarıyla yasal ve özel kesintilerde uygulanmış olan işlemlerin yanlışsız düzenlemesi hem işveren hem de işçinin haklarının korunması açısından oldukça önemlidir. 

İşveren maaş bordrosunu hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

İşveren, maaş bordrosunu hazırlarken yasal gerekliliklere ve diğer detaylara oldukça dikkat etmelidir. Maaş bordrosunda bulunması gereken kurallar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde açıklanmıştır. Kanunlardaki düzenlemelerle birlikte maaşlarla ilgili ölçek ve hesaplamalar da özenle yapılmalıdır.

Maaş bordrosu nasıl hazırlanır?

Maaş bordrosu, işçi ve işverenden yapılacak olan kesintiler hesaplanarak hazırlanır. Yalnızca bu iki hesaplama türünden oluşan maaş bordrosunun hazırlanışı oldukça kolaydır. Yapılması gereken kesinti ve oranlarına gelin hep birlikte bir göz atalım: 

İşçiden yapılan kesintiler

  • SSK primi işçi payı: Brüt ücretin yüzde 14’ü kadar
  • İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücretin yüzde 1’i kadar
  • Gelir vergisinin matrahı: Brüt ücretten SSK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının çıkartılması kadar
  • Gelir vergisi miktarı: Gelir vergisi matrahının yüzde 15’i kadar
  • Damga vergisi miktarı: Brüt ücretin yüzde 0,00759’u kadar
  • Kesintilerin toplamı: İşçi payı, işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisinin toplamı kadar,
  • Net ücret: Brüt ücretten kesintiler toplamının çıkartılması kadar

İşverenden yapılan kesintiler

  • SSK Primi işveren payı: Brüt ücretin yüzde yüzde 15,5’i kadar.(yüzde 5 indirim teşviki olduğu durumda)
  • İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücretin yüzde 2’si kadar

Maaş bordrosu nereden alınır?


Maaş bordrosunun isteneceği yerler çalışılan kurum kuruluş ve şirkete göre değişiklik gösterir. Kamu kuruluşlarında çalışan memur ve personel, her ay düzenli şekilde devletten aldıkları maaşın, maaş bordrolarını Maliye Bakanlığının maliye kuruluşlarından isteyebilir. Özel bir şirkette çalışan kişiler de  her ay düzenli şekilde aldıkları maaşların maaş bordrolarını çalıştıkları iş yerlerinden alabilirler. Özel şirketlerde, maaş bordrosu iş yerinin muhasebe departmanından alınabilir.

Maaş bordrosu nasıl hesaplanır?


Gelir ve giderlerinizi kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top