e-Defteri süresinde göndermemenin cezası

on muhasebe 1043501293

e-Defterinin beratlarını ne zaman yüklemelisin? e-Defteri süresinde göndermemenin cezası nedir? Bu yazıda anlattık.

e-Defter beratları ne zaman, nereye yüklenir?

e-Defteri kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alan bilgileri kapsayan bir elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlayabiliriz. e-Defter beratları (yevmiye defteri ve defter-i kebir) ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe dek GİB Portalı’na yüklenir. 

e-Defter nedir, e-deftere geçme şartları nelerdir?

e-Defter beratlarını yüklemek için son günü mü beklemelisin?

Berat yüklemelerini yapmak için son günü beklemeye gerek yoktur. Gerekli kontrollerinizi yaptıysanız ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününü beklemeden de e-Defter uygulamasına berat yükleyebilirsiniz.

e-Defter beratlarını ne zaman yüklemelisin? e-Defter berat yükleme takvimi 2023

Dönem ve mükellef türlerine göre e-defter berat yükleme zamanlarını aşağıda ayrıntılarıyla görebilirsin:

Ay / Dönem Gelir Vergisi mükellefleri (Gerçek kişiler) Kurumlar Vergisi mükellefleri (Tüzel kişiler)
Ocak 30 Nisan  30 Nisan
Şubat 31 Mayıs 31 Mayıs
Mart 31 Haziran  31 Haziran
Nisan 31 Temmuz  31 Temmuz 
Mayıs 31 Ağustos 31 Ağustos
Haziran 30 Eylül 30 Eylül
Temmuz 31 Ekim 31 Ekim
Ağustos 30 Kasım 30 Kasım
Eylül 31 Aralık 31 Aralık
Ekim 31 Ocak (bir sonraki yıl) 31 Ocak (bir sonraki yıl)
Kasım 28 Şubat (bir sonraki yıl) 28 Şubat (bir sonraki yıl)
Aralık 31 Mart (bir sonraki yıl) 30 Nisan (bir sonraki yıl)

e-Defter beratlarını süresinde yüklemezsen ne olur?

e-Defter beratlarını süresinde yüklememenin cezası var mıdır? Bu sorunun cevabı, evet. e-Defter berat dosyalarının GİB’in sistemine yasal bildirim süresi içinde yüklenmesi gerekiyor. Fakat bu süre içinde bir mücbir sebep olup olmadığına da bakılabilir. Mücbir sebepler varsa durumun teşvik edilmesi de söz konusu olabilir. Bu teşviki sağlayacak evrak ile GİB’e başvuruda bulunulursa cezadan kaçınılabilir. Ancak ortada bir mücbir sebep yoksa yasal süre içinde yüklenmeyen e-defter beratlar için usulsüzlük cezası ortaya çıkacaktır.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

 

Top