SGK maliyeti hesaplama nasıl yapılır?

on muhasebe 685733710

Bir personelin işletmeye olan SGK maliyeti nasıl hesaplanır? Bu yazıda bu konuyu detaylarıyla ele aldık…

Tüm sektörler ve tüm işletmeler operasyonel büyüklüklerinden bağımsız olarak en önemli masraflarından birini de personel giderleri için yapar. Çalışanların işletmeye olan masrafları maaşları değildir. Maaşla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası da önemli maliyetlerdir. Bunlarla birlikte personelin yemeği ve ulaşımı da önemli bir gider kalemi olabilir. İşletmelerin çalıştırdıkları personelin masrafını eksiksiz ve doğru olarak hesaplayabilmesi çok önemlidir. İşletmenin verimliliği, kârlılığın devamı için üretime dair hesaplamalar yapılırken personel masrafı gibi bütün masrafların da göz önünde bulundurulması gereklidir. Bu içeriğimizde personel maliyetinin en önemli kalemlerinden biri olan SGK maliyetinin nasıl hesaplanacağına bakacağız.

Brüt maaş nasıl hesaplanır?

Brüt maaş, personel maliyetinin hesaplanması için bilinmesi gereken temel bilgidir. Birçok hesaplama, brüt maaş üzerinden yapılır. Peki brüt maaş hesabı nasıl yapılır?Bunun için önce elbette net maaşı bilmek gerekir. Brüt maaş şu kalemlerin toplamıyla bulunur:

Brüt maaş: Net maaş + SGK primi + İşsizlik primi + Gelir vergisi +  Damga vergisi  (SGK işçi primi + İşsizlik primi)

SGK primleri hesabı

2023 yılında asgari ücret kazanan bir çalışanın işletmeye olan maliyeti ve SGK maliyeti nasıl hesaplanır? 

SGK ve işsizlik primleri, belirli bir oran üzerinden hesaplanır ve bu oranlar, belirlenmiş taban ve tavan tutarları arasında uygulanır. Örneğin, tavan tutarı olan 75.060,00 TL’nin üzerinde bir ücret alıyor olsanız bile SGK primleri, bu tavan tutarına göre hesaplanır. Taban tutar ise brüt asgari maaşın belirlendiği 10.008,00 TL’dir.

Primler İşveren Payı (%) İşçi Payı (%) Toplam (%)
SGK Primi 20,5 14 34,5
İşsizlik Primi 2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5

SGK taban ve tavan tutarlarına tekrar bakacak olursak:

SGK Taban ve Tavan Aylık(TL)
Taban (Ocak 2023- Aralık 2023) 10.008,00 TL
Tavan (Ocak 2023- Aralık 2023) 75.060,00 TL

SGK primi hesaplamak biraz zor ve dikkat isteyen bir iştir. Yeni düzenlemeler ve 5510 sayılı kanun gibi yeni kanunlarla hesaplama sürecinde değişiklikler görmek de mümkündür. Yeni primlerin eklenmesi ve mevcut primlerin oranlarının değişmesiyle de hesapta değişiklik olabilir. Tüm bu gelişmeleri takip etmek zor olabilir ve bu son derece normaldir. Bununla birlikte işletmelerin çok fazla çalışanının olması, bu çalışanların eğitim ve yetenekleri farklı olduğundan farklı miktarlarda maaş alması da farklı hesaplamaları gerektirir.

Bu hesaplamaları hızlı ve biçimde yapmak, değişikliklerden her zaman haberdar olmak için siz de bir ön muhasebe yazılımı kullanabilirsiniz. 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize muhasebe raporları hazırlamadan SGK maliyeti hesaplamaya pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet verir. 


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top