Ön muhasebe ile genel muhasebe arasındaki farklar

on muhasebe 157219337

Muhasebenin ön hazırlığı olan ve sağladığı verilerle işletmenin yönetimini kolaylaştıran ön muhasebe ile işletmenin mali işlemlerinin tümünü kaydedip sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan genel muhasebe arasındaki farklar nelerdir?

Muhasebe nedir?

Muhasebe, “hesap işleriyle uğraşma” ve “hesapların bütünü” anlamına gelir. Kısaca tanımlayacak olursak işletmelerin mali işlemlerini kaydedip sınıflandıran, ardından da özetleyip raporlayan bilim olduğunu söyleyebiliriz.

Genel muhasebe nedir?

Genel muhasebe, diğer adıyla finansal muhasebe, muhasebe sistemlerinin en temel konularını içermekle birlikte mali işlemleri kaydetme, sınıflandırma, raporlama ve analiz gibi daha detaylı finansal işlemleri yapar. İşletmelerin varlık ve kaynakları ile gelir ve giderlerini takip eden genel muhasebe, bu verileri finansal tablolar aracılığıyla ortaya koyar. Gelir tablosu ile bilanço tablosunu bu tablolara örnek olarak verebiliriz. Genel muhasebe, varlık, sermaye ve borç belirleyerek işletme faaliyetlerini kontrol altında tutar. Bu kontrolle birlikte değişimlerin izlenip raporlanması gerekir. Genel muhasebe, genel muhasebe programı ile detaylı şekilde takip edilebilir.

Ön muhasebe nedir?

Bir işletme için muhasebenin ilk adımı ön muhasebedir. Nakit para, çek ve senet, cari hesap, banka hesapları ve tüm bunlara ait hareketlerin takibi ön muhasebenin sorumluluğundadır. İrsaliye, fatura ve çek-senet düzenlenmesi ile bunların ciro edilmesi işlemleri de ön muhasebenin konusudur. Genel muhasebe işlemlerinin ön hazırlığı olarak kabul edildiği için şirketin kendi içinde tutulur.

Hangi işler genel muhasebenin konusudur?

  • İşletmenin tüm finansal işlemlerini kayıt altına alma
  • Yapılan tüm finansal işlemlerin raporunu tutma
  • Bu raporların kontrolü
  • İşletmenin varlıklarının takibi
  • Müşterilerin takibi
  • İşletmenin borçlarının takibi
  • Fatura takibi
  • İşletmenin genel durumunun takibi

Hangi işler ön muhasebenin konusudur?

Bizmu’in ana konusu olduğu için ön muhasebeyi biraz daha fazla detaylandıracağız.

Kasa hesap takibi: İşletme nakdinin takibidir. Kasa hesabı, işletmeye nakit girişi ve çıkışı olduğunda hareketlenir. Bu hareketler mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Yapılan tahsilat ve ödemeler de kasa bölümünden takip edilir. Böylece, işletmenin nakit parası günlük olarak takip edilerek gelir ve giderleri daha kolay yönetilir. Bu işlem kasa defteri tutarak ya da Excel vb. bir program kullanarak yapılabilir. Ancak en etkili yöntem bir online ön muhasebe programı ile çalışmaktır.

Banka hesap takibi: Bankaya yatırılan ve bankadan çekilen paralar ile yapılan havalelerin kayıt ve takibidir.

Cari hesap takibi: Alıp satılan mal ve hizmetlerin yol açtığı borç ve alacakların takibidir. Müşteri ve tedarikçilerin takibinin yapılmasını sağlar.

Fatura ve irsaliye işlemleri: İşletmenin alım ve satım hizmetlerini belgeleyen faturaların (gelen ve giden) takibidir.

Çek ve senet takibi: İşletmeler ile müşterilerin çek ve senetlerinin takibidir. Çek ve senetle yapılan ödemelerin giriş çıkışları kaydedilir, ödenecek çek ve senetlerin miktarı takip edilir. Vadeleri gelince ödemeleri veya tahsilatları yapılır.

Stok takibi: Mal alınca stok girişi, mal satılınca stoktan düşme işlemi yapılır. Bu sayede azalan ya da biten mallar belirlenir.

Aylık bordrolar: Personelin ücret hesaplarının düzenlenmesi ve takibidir..

Sağlıklı büyüyen işetmelerin ön muhasebe programı Bizmu

Sorunsuz bir genel muhasebe takibi için ön muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması çok önemlidir. İşletmende günlük olarak yapılması gereken nakit, banka, cari hesap ve kasa bakiyesi kontrollerini, satış ve alış faturalarının takibini, irsaliye ve fatura düzenlemelerini, tahsilatları, çek ve senet hazırlığını Bizmu ile kolayca yapabilirsin. Böylece, fiziksel kayıtlardaki hataların önüne geçer, yanlış fatura kesme ve hatalı vergi hesaplama gibi durumlar yüzünden şirketin zarara uğramasını engellemiş olursun. Ön muhasebe programı ile standardize olmuş bir ön muhasebe işleyişi, müşterilerinle ilişkinin kalitesini de artırır.


Sen de zamandan ve enerjiden tasarruf ederek ön muhasebeni zahmetsizce yönetmek istiyorsan Bizmu’yu 14 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top