Stopajsız e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nasıl düzenlenir?

on muhasebe 158522279

Mükellefleri tarafından elektronik versiyonunun kullanımı zorunlu hale getirilen e-Serbest Meslek Makbuzu, hangi durumda nasıl stopajsız olarak düzenlenip kesilebilir? Bu yazıdan öğrenebilirsin.

SMM ve e-SMM nedir, kim tarafından kullanılır?

Özel bilgi ve beceri gerektiren faaliyetler yapan, işverensiz kendi hesabına çalışan kişilere serbest meslek erbabı denir. Sermayenin değil mesainin ön planda olduğu işler yapan serbest meslek sahipleri, mesleki kazançları olan serbest meslek kazancı karşılığında belirli vergi türlerine tabidir ve bu çalışmalar karşılığında aldıkları tahsilatları ispatlamak için bir belge düzenleyip kesmek zorundadır. İşte bu belgenin adı Serbest Meslek Makbuzu; yakın zamanda kullanımı zorunlu hale getirilen ismiyle e-Serbest Meslek Makbuzudur (e-SMM). Fatura ve fiş muadili olan bu değerli evrak, Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırıldıktan sonra kullanılır. e-SMM’nin vergiyi doğuran olay, yani hizmet teslimi ya da sunumu gerçekleşince kesilmesi gerekir.

Serbest meslek makbuzu stopajsız olarak kesilebilir mi?

Serbest meslek makbuzu ile faturayı birbirinden ayıran en önemli şey, Serbest Meslek Makbuzunda stopajın bulunmasıdır. Serbest Meslek Makbuzunda son vergi düzenlemesiyle beraber yüzde 20 oranında stopaj uygulanıyor. SMM’de stopaj dışında KDV de bulunur. Brüt tutar üzerinden stopaj yüzde 20, KDV ise yüzde 18’dir. Stopajı, muhtasar beyanname ile birlikte serbest meslek makbuzu kesenin müşterisi, kesen kişinin adına öder. KDV ise serbest meslek makbuzunu kesen tarafından ödenir.

Peki Serbest Meslek Makbuzu stopajsız nasıl kesilir? 

Eğer müşterin gelir vergisi mükellefi değilse Serbest Meslek Makbuzunu stopajsız Serbest Meslek Faturası olarak; yalnızca KDV’li kesebilirsin.

2023 yılı vergi dönemleri

İyi çalışmalar!


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top