e-İrsaliye başvuru süresi nedir?

on muhasebe 726838933

Bilgi çağının getirilerini hayatımızın her anında gördüğümüz şu günlerde, teknolojik gelişmeler işlerimizi etkiliyor. Eğer sen de bu yeni gelişmeleri şirketinde uygulayabilmek istiyorsan; zorunluluk kapsamına girip girmediğini öğrenmek ve irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama ve görüntüleme işlemlerini dijital ortamda nasıl kolayca yapabildiğini görmek için e-irsaliye hakkında hazırladığımız bu yazıyı okumalısın.

İrsaliyeli fatura nedir? İrsaliyeli fatura nasıl düzenlenir?

Sevk irsaliyesi nedir, ne işe yarar? 

İrsaliye nedir?

Bir ürünün alıcıdan satıcıya sevki esnasında hazırlanan, fatura ile sevk irsaliyesinin birlikte hazırlanması zorunluluğunu ortadan kaldıran evraka irsaliye denir.

e-İrsaliye nedir?

e-Dönüşümün önemli bir parçası olan e-irsaliye, kağıt üzerinde fiziksel ortamda düzenlenen “sevk irsaliyesi” belgesi yerine getirilmiş bir belgedir. Bu yeni belgeyi elektronik ortamda düzenleyebilir ve yine elektronik ortamda alıcısına iletebilir veya muhafaza edebilirsiniz. Dijital ortamda düzenlenen e-irsaliye, fiziksel ortamda düzenlenen irsaliye ile aynı hukuki niteliğe sahiptir. Vergi Usul Kanunu’nda belirtildiği gibi sevk irsaliyelerinde bulunması gereken bütün bilgileri içerir. Normal irsaliyeden tek farkı ise dijital ortamda düzenlenebilir olması. Bu belge sayesinde alıcılar, ürünü teslim aldıklarında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemi üzerinden dönüş yaparak alınan ürünün tamamına kabul ya da ret yanıtı verebilme imkanına sahip oluyorlar. Bu sayede teslimat işlemlerindeki kısmi kabul, iade ya da hatalardan kaynaklanan aksaklıklar satıcıya kolaylıkla iletilebiliyor.

6 soruda e-irsaliye

2023 yılında e-irsaliye geçiş süreleri nedir?

Brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 milyon TL, 2021 veya mütakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-irsaliye uygulamasına geçmesi gerekiyor.

2023 yılında ise brüt satış hasılatı 10 milyon TL olan mükelleflerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar zorunlu e-irsaliyeye geçmesi gerekiyor.

İlgili mükellefler, bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai durumlar haricinde, e-irsaliye olarak düzenlemek ve kayıtlı kullanıcılardan da e-irsaliye olarak almak mecburiyetinde.

e-İrsaliyeye geçmesi gerekenler kimler? 

e-İrsaliye uygulamasına geçmesi gereken kişi ve şirketlerin listesi ise şöyle:

  • Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü olan komisyoncu ya da tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede belirtilen ürünlerin imali, ithali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans almış kişiler
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste belirtilen ürünlerin imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren kişiler
  • Maden Kanunu’nca belirtildiği şekilde düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve yaptıkları sözleşmeye uygun biçimde maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler
  • Şeker Kanunu’nda tanımlanmış şekerin imalini gerçekleştirenler
  • Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan kişiler
  • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kişiler

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjinizi işinizi büyütmeye ayırmak istiyorsanız Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Top