Sevk irsaliyesi

on muhasebe 1043501293

Ürün naklinin güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlayan ve stok takibini kolaylaştıran sevk irsaliyesine dair tüm sorularının cevabı bu yazıda.

İrsaliye nedir?

İrsaliye sözcüğü, TDK’da “Bir yere gönderilen eşyanın listesi, gönderme belgesi.” olarak tanımlanır. Daha detaylı açıklamak gerekirse satıcı tarafından hazırlanan, bir ürünün satış işlemi bittikten sonra kazanılan miktarı gösteren evraktır.

Sevk irsaliyesi nedir?

Bir malın satıcıdan alıcıya teslim edilmek üzere yola çıktığı durumda (taşıma ya da taşıtma sorumluluğu ister alıcı ister satıcıda olsun) malın sevk edildiği taşıtta bulunması gereken, mala dair bilgileri içeren ticari belge, sevk irsaliyesidir. Bir mal satıldığında o malın ilgili adrese taşınması ve teslimi sırasında sevk irsaliyesinin düzenlenmesi şarttır. Düzenleme işinin sorumluluğu, malı taşıyan ya da taşıtan satıcı ise satıcıya; alıcı ise alıcıya aittir.

Sevk irsaliyesiyle ilgili bilmen gereken 5 şey

 • Sevk irsaliyesi, fatura yerine kullanılamaz.
 • Sevk irsaliyesi, fatura olsa da olmasa da düzenlenmesi ve bulundurulması zorunlu olan bir belgedir.
 • Sevk irsaliyesi, malın depodan çıktığını ve ilgili adrese ulaştığını kanıtlar.
 • Taşıyıcının sevk irsaliyesini hazırlamadığı ve alıcının da imzalamadığı durumlarda malın teslim alındığından emin olamayız. İmzalar malın taşınma ve teslim işlemlerinin gerçekleştiğini kanıtlar.

e-İrsaliye nedir?

e-İrsaliye, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içerir. En az 3 nüsha olan kağıt irsaliye ile aynı niteliklere ve hukuki özelliğe sahiptir ancak dijital ortamda düzenlenir. Standartları ve veri formatı Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) tarafından belirlenmiştir. İrsaliye belgesinin dijital olarak üretilmesi, iletilmesi, saklanması ve ibraz edilmesi işlemlerini kapsayan bir uygulamadır.

e-İrsaliye kimler için zorunludur?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve yıllık cirosu 10 milyon TL veya daha fazla olan işletmelerin, yasal zorunluluk nedeniyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları gerekli. 

Hem bu sebeple hem de e-İrsaliye’nin getirdiği avantajlar nedeniyle e-Fatura kullanıcısı olan firmalar e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaya başlamıştır. Mikro Yazılım hizmetleri ile işletmenizin irsaliyeyle ilgili tüm işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

e-İrsaliye’nin avantajları

E-irsaliyenin avantajları:

 • Hızlıca ve kolayca hazırlayabilir, düzenlediğin an alıcıyla paylaşabilirsin.
 • Teslimat sırasında meydana gelen hatalı ürün, iade, kısmi kabul gibi durumları daha güvenilir ve hızlı şekilde takip edebilirsin.
 • Denetçilerin sadece araç plakası ile sürücü T.C. kimlik bilgisini kontrol ederek taşınan mal, alıcı firma ve benzeri bilgilere kolayca erişmesine imkan sunar.
 • İşletmene ait verileri 10 yıl süresince güvenle saklayabilir, dilediğin belgeye dilediğin an erişebilirsin.
 • Baskı, arşivleme, depolama ve sevkiyat konusunda maliyet avantajına sahip olursun.
 • Kağıt kullanımını azaltarak çevreyi korursun.
 • My E-İrsaliye‘ye geçerek Mikro Yazılım’ın devamlı denetlenen altyapısı ve iş sürekliliği standartları ile verilerini ve işlemlerini güvenle saklarsın.

E-İrsaliye’den nasıl faydalanılır?

Tıpkı e-Fatura gibi, e-İrsaliye uygulamasından da üç farklı yöntemle faydalanabilirsin:

 1. Özel Entegrasyon ile

e-İrsaliye uygulamasından GİB tarafından Özel Entegratörlük izni alan bilgi işlem sistemlerinin aracılılığıyla faydalanabilirsin. Özel Entegratör yetkisine sahip Bizmu ile e-İrsaliye uygulamasına kolayca geçebilirsin.

 1. GİB portalı ile

GİB portalı üzerinden makbuzlarını kendin işleyerek e-İrsaliye uygulamasını kullanabilirsin.

 1. Doğrudan entegrasyon ile

E-İrsaliye uygulamasından kendi bilgi işlem alt yapını GİB sistemine doğrudan entegre ederek de yararlanabilirsin.

Sevk irsaliyesi dışında iyi bir nakliye programının diğer önemli özelliklerine de göz atmanı tavsiye ederiz.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top