e-Arşiv faturada imza zorunluluğu

on muhasebe 590291639

Elektronik belge şeklinde oluşturulan e-arşiv faturada iş sahibinin ya da iş sahibi namına imza yetkisi olanların imzası bulunmalı mıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) faturanın nizamına ilişkin hükmü

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-arşiv faturaları için yayınladığı 433 seri numaralı VUK Genel Tebliği’nde ‘Belgelerin Alıcılarına Teslimi’ başlıklı maddede “Vergi Usul Kanunu’nun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.” ifadesi yer alır.

e-Faturada ve e-arşiv faturada imza zorunluluğu

Mükellefler, e-arşiv uygulaması ile elektronik belge şeklinde oluşturdukları faturayı vergi mükellefi olmayan alıcılara matbu olarak teslim eder. Bir üst bölümde bahsettiğimiz hüküm uyarınca vergi uygulamaları açısından faturada bir imzanın bulunması zorunludur. Aynı madde, faturanın şekil ve nizamına ilişkin maddelere uymak kaidesiyle fatura düzenleme tarihinde imzaya yetkili olan kişinin (iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların) imzasının notere tasdik ettirilip faturanın basımı esnasında fatura üzerine yazdırılmak koşuluyla faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesini de mümkün kılar. e-Arşiv faturanın da matbu fatura gibi VUK ve diğer vergi kanunu hükümlerine tabi olduğunu düşünürsek, bu faturada da ilgili hükümlere uyularak uygulama yapılmalıdır. Kısacası e-arşiv faturada imza bulunmalıdır.

e-Arşiv faturada kaşe de olmalı mı?

e-Arşiv faturada imzayla birlikte kaşe de bulunmalıdır. Eğer bir fatura programı ve tasarım kullanıyorsan kaşe ve imzanı birlikte hazırladığın bir tasarımı her faturanda kullanabilirsin. e-Arşiv uygulamasını altyapısı üzerinden kullandığınız bir özel entegratör varsa bu tasarımı entegratörün hizmet verdiği sayfaya giriş yaparak ilgili alandan değiştirebilirsiniz.

e-Arşiv fatura zaman damgasıyla damgalanmalı mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-arşiv faturaları için yayınladığı 433 seri numaralı VUK Genel Tebliği’ne göre, e-arşiv faturasının zaman damgasıyla damgalanması zorunlu değildir. e-Arşiv faturanın üzerindeki tarih ve zaman ile  elektronik belge olarak elektronik imza/NES ile imzalandığı tarihin ve zamanın aynı olması teknik ve fiili olarak mümkün değildir. Dolayısıyla bu farklılık da e-arşiv faturasının geçerliliğini etkilemez.

e-Arşiv faturada imza sirkülerindeki imza örneği hazır imza olarak kullanılabilir mi?

Noter tarafından onaylanmış imza sirkülerinde veya yine noterin onayladığı imza beyannamesinde bulunan imzayı e-arşiv faturada hazır imza olarak kullanabilirsin. Bu işlem için noterden ayrı bir tasdike ihtiyacın yok.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top