Mutabakat nedir? Hangi durumlarda mutabakat yapılır?

on muhasebe 726838933

Mutabakat nedir?

Muhasebede birden fazla kontrol yöntemi bulunmaktadır. Mutabakat muhasebe kayıtlarının en önemli kontrol yöntemlerindendir. Firmalar yaptıkları her faaliyette hesap defterlerinin uyuşup uyuşmadığını takip etmek zorundadır. Mutabakat, birbiriyle etkileşim içinde olan ve iş anlaşmasında olan firmaların arasındaki alacak- borç ilişkilerinin kontrol ve takip edilmesi için uygulanır. Bunun için de firmalar karşılıklı olarak mutabakat formu doldururlar. Firmalar arasında olan anlaşmalar mutabakatın sağlanmasına dayanır. Düzenli takip edilmeksizin mutabakat olmadan muhasebede işlenen kayıtların doğruluğundan emin olmak çok zordur. 

Hangi durumlarda mutabakat yapılır?

Mutabakat; doğru mali raporlama, usulsüzlükleri azaltmak, tahsilatları düzenleme ve hızlandırmak, vergileri takip ederek riskleri azaltmak, firma güvenilirliğini korumak için önemlidir.  Firmalarda dönem sonlarında borç alacak bakiyelerini kontrol ve teyit etmek amacıyla hazırlanan mutabakat mektubuyla mutabakat işlemine başlanır ve bu mektup firmalar arasında anlaşma gereği hazırlanan bir formdur. Belirli bir dönem aralığında işletme cari hesabındaki bakiyelerin bulunduğu mutabakat mektubu, karşılıklı olarak mutabık olunup olmadığının netleşmesi için hazırlanır.

Cari mutabakat nedir?

Yıl sonunda birlikte çalışan firmaların, muhasebecilerin mükellefleri ile çeşitli bilgi paylaşımını içeren, cari hesaplar arasındaki alacak ve borç yani gelir ve gider ilişkisinin takip edilmesini sağlayan bir aşamadır. Mutabakat aşamasında bazı yazışmalar, mektuplar, cari hesap tabloları, grafikleri ve benzer evrakların paylaşımı sürdürülür. Cari mutabakat aşamasında etkileşimde bulunan kurum ve kuruluşların birbirleri ile kesintisiz bir şekilde iletişimde olmaları ve bilgi aktarımlarını net, anlaşılır bir şekilde yapmaları oldukça önemlidir.

Cari mutabakat nasıl yapılır?

Firmaların hesap defterlerinin eşleşmesini, borç ve alacak bakiyesini karşılıklı eşleştirip onaylayarak kontrol eden cari mutabakat, firmalar arasındaki ticari anlaşmada son derecede önemlidir. Mal alışverişi sonrasında cari mutabakat formları devreye girer. Her iki firmada kayıtların cari olarak tutması beklenir. Diğer tarafa mutabakat formları maille, faksla ya da telefon yoluyla bildirilebilir.

Mutabakat mektubunda dikkat edilmesi gereken hususlar

Cari hesap mutabakat mektubu hazırlanırken kanunen hükümleri kontrol etmek gereklidir. Değişen kanuni hükümlere göre o bölümleri yazmak gerekir. Türk Ticaret Kanunu’na göre madde numaraları son haliyle kontrol edilerek yazılmadır. Anlaşma sağlanması ile mektup gönderimi belirli periyotlarda yapılmalı ve mektuplar arşivlenerek firma bünyesinde tutulmalıdır.​ ​Mutabakat formu aynı anda birden farklı firmaya gönderilebilir.

 

Firmalar arası borç ve alacak bakiyelerinin birbiriyle uyuşup uyuşmadığı karşılaştırıp belgeyle birlikte arşivlenmedir. Her ay sonu düzenli yapılması çok daha kolay ve takip etmesi daha tercih edilir bir durumdur. Uzun vadelerde mutabakat yapmanın iş yükü daha ağır ve zaman alıcı olabilir. Firmaların dönem boyu hesap hareketlerinin birbiriyle uyuşma durumunun kontrolünü sağlayan cari hesap mutabakat mektubu örneği muhasebeciler tarafından düzenlenir.

 

Eğer faksla anlaşma sağlanması gerekiyorsa söz konusu firmaya cari hesap mutabakat mektubu gönderimi söz konusudur. Mutabakat mektubu cari hesap mutabakat formu olarak da bilinir. Cari hesap mutabakatının doğru ve gerekçelerine uygun şekilde yapılması gerekir. Düzenlenen bu mektuplar mutabakatı onaylayan her firma tarafından karşılıklı olarak imzalı ve kaşeli olarak belgelenir ve arşivlenir. ​

 

30 yıldır 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren ve yerli bir şirket olan Mikro Yazılım, mutabakat işlemleri hakkındaki sorularınıza cevap bulmaya her zaman açıktır.

Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: Bizmu

Şirketinizin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü Bizmu ile hemen tanışın!

Top