Marka Tescili Nedir? Marka Tescili Nasıl Alınır?

on muhasebe 1043501293

Marka tescili nedir?

 • Marka, günümüzde üretici veya satıcıların sattıkları veya ürettikleri mal veya hizmetleri belirlemesini, tanımlamasını ve rakiplerinden ayrılarak farklılaşmalarına yarayan isim, terim, sözcük, sembol, tasarım, işaret, şekil, renk veya bütün bunların bileşenleri olarak tanımlanır. 
 • Marka tescili ise bir ürün veya satıcıyı temsil eden markanın korunmasını sağlar. Bu nedenle çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. 
 • Sınai bir hak olarak markanın korunması gerekir ve markanın korunması da markanın tescili ile mümkündür. 

Marka tescili neden önemlidir?

Marka tescili ileriye yönelik olarak üretici veya satıcıyı rahatlatan hukuksal veya cezai süreçleri için önemlidir. Örneğin

 • İleride olası marka ihlallerinde marka hakkının ileri sürülmesi
 • Tecavüzün durdurulması, önlenmesi ya da giderilmesinin talep edilmesi
 • Tazminat talep edilmesi
 • Marka hakkı ihlal eden kişiler hakkında ceza soruşturması başlatılmasının talep edilmesi
 • Taklit ürünlere karşı markanın korunması
 • com.tr uzantılı olarak domain alınması 

gibi işlemler marka tescili ile mümkündür.

Marka tescilinin olmadığı durumlarda haksız rekabete yönelik olarak dar bir korunmadan söz edilebilir. 

Hangi markalar tescil edilebilir?

Bir markanın tescil edilebilir olması için markanın ayırt edici olması, açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilir olması gerekmektedir. Bir markanın ayırt edici olması, bir işaretin veya niteliğin herhangi bir sebep ile diğerlerinden farklı olmasını sağlayan özellikler ve ögeler, başlangıçta veya yatırım yapılan kampanyalar, reklamlar ve yerleştirici çalışmalar ile sonunda da olabilir.

Bu şekilde markalar, 

 • Kişi adları dahil sözcükler (Yine 10 Ocak 2017 tarihinde Resti Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) ile markanın tescile uygun ve sicilde gösterilebilir bir halde olması halinde)
 • Şekiller
 • Renkler
 • Harfler
 • Sayılar
 • Sesler (Kanun ile markanın tescile uygun ve sicilde gösterilebilir bir halinde)
 • Malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Marka tescilinin gerçekleştirilmesi ne kadar sürer?

 • Marka tescili “Marka Tescil Belgesi” ile korunur. 
 • Marka Tescil Belgesi başvuruları 7-9 ay arasında sürer.
 • Marka Tescil Belgesi başvurusu 10 yıllık bir zaman dilimini kapsar. 
 • 10 yılın bitiminden itibaren geçerli olmak üzere 10’ar yıllık dönemler halinde ve sınırsız olarak yenilenir. 
 • Eğer 6 aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar ise hükümsüz sayılır. Bu süre zarfı içerisinde talep yapılmazsa yenileme, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla yenileme yapılabilir. 
 • Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için markanın kullanılması gerekir. Tescil sonrasında herhangi bir 5 yıllık dönemde marka kullanılmazsa markanın iptaline karar verilir.

Marka başvuru süreci nasıl olur?

 • Marka başvurusu;
  • başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, 
  • marka örneğini, 
  • başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, 
  • başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi, 
  • başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa kanunda düzenlenen teknik şartnameyi, 
  • rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi, 
  • marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını kapsar. 
 • Birden çok marka için tek bir başvuru yapılması mümkün değildir.
 • Marka başvurusunun adımları şunlardır:
  • Tescil başvurusu (Fiziki evrak veya çevrimiçi başvuru yapılmaktadır. Başvuru sahibinin tacir olması veya ticari işletmenin bulunması şartı aranmamakta gerçek kişiler de başvuru yapabilmektedir. 
  • Başvurunun TPE tarafından sınıflandırılması ve incelenmesi,
  • Başvurunun yayınlanması,
  • Başvuruya itirazların yapılması, itirazların incelenmesi,
  • Tescil belgelerinin verilmesi / tescil başvurusunun reddedilmesi

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan Bizmu’yu 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top