Ön Muhasebe Blog | Sayfa 13 / 13 | Bizmu

Ön Muhasebe

Fiyat farkı nedir? Hangi durumlarda fiyat farkı muhasebe kaydı yapılır? Hazırlanan faturada nelere dikkat edilmelidir? Tüm bunlara dair tüm ayrıntıları bu yazıda derledik. Fiyat farkı, aralarında ticaret yapan farklı işletmelerin sık sık olmasa da satışın ardından karşılaşabildikleri bir durumdur. Fiyat farkı, faturanın eksik ya da fazla kesilmesi durumlarında ortaya çıkar. Yapılan alışverişin ardından faturanı eksik […]

Ön Muhasebe

Sermaye artırımı ve azaltımının muhasebe kaydı nasıl yapılır? Anonim şirketler neden sermaye artırır? İşletmeler, çeşitli nedenlerle sermaye artırır. Sermaye artırımı nedenleri şunlardır: Şirketler nasıl sermaye artırımı yapar? İşletmeler, sermaye artırımını iç ve dış kaynaklardan faydalanarak farklı biçimlerde gerçekleştirebilirler. Bu yöntemler: Şirketlerde sermaye artırmak için yapılan işlemler  Şirketlerin sermaye artırımı kararı aldıktan sonra şu işlemleri yapması […]

Ön Muhasebe

Gider pusulası nedir? Gider pusulasında vergi nasıl hesaplanır? Gider pusulasının stopaj oranı nedir? Gider pusulası ile ilgili sorularının cevabı bu yazıda. Gider pusulası nedir? Gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin karşılığında veya bu kişilere satılan malların iadesi için düzenlenen, fatura yerine geçen belgedir. Bu kişiler vergi mükellefi olmadığı için fiş, fatura ve […]

Ön Muhasebe

Muhasebe fişi nedir? Muhasebecilerin, çalıştıkları şirketler ya da işletmelerde yapılan hukuksal, mali ve ekonomik olarak gerçekleşen bütün işlemleri belgelendirmeleri ve kanıtlayıcı olacak şekilde bu belgelerin kayıtlarını tutmaları ve arşivlemeleri istenmektedir. Kayıtları tutulan bütün belgelerin muhasebe fişleri yardımıyla muhasebe defterlerine geçilmesi gerekir. Muhasebe fişi , bir üst makama doğruluğu onaylatılmak üzere hazırlanan yevmiye defterine kaydedilecek muhasebe […]

Ön Muhasebe

Bu yazıda yansıtma faturasının ne olduğunu ve nasıl muhasebeleştirileceğini anlattık. Yansıtma faturası nedir? Ticari bir mal ya da hizmetin bedeli bazı durumlarda o bedeli ödeyen kişi tarafından o mal veya hizmeti satan tarafa yansıtılır. Bu durumda hazırlanıp kesilmesi gereken faturanın adı yansıtma faturasıdır. Yansıtma faturasının hazırlanmasını gerektiren durumlar aşağıdakilerdir: Yansıtma faturası, ticarete konu mal ya […]

Ön Muhasebe

SGK bu sene süresi geçmiş prim ve hizmet evrakının teslimiyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Peki bu düzenlemeyle hangi yenilikler geldi? Aylık prim ve hizmet bildirgeleri SGK’ya ne zaman gönderiliyor? Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanmasına ilişkin 102. maddesine göre Bazı özel nitelikteki işyeri sahipleri ayın 15’i ve […]

Ön Muhasebe

Bu yazıda, geri ödemelerden faydalanabilmen için SGK şahıs ödemeleri nedir, e-devlet üzerinden şahıs ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır ve şahıs ödemesi ne zaman yatırılır gibi önemli soruları tüm detaylarıyla cevapladık. SGK şahıs ödemeleri nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan çeşitli geri ödemelerine verilen genel ad, şahıs ödemeleridir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gönderdiği şahıs ödemeleri, dilekçe veya e-Devlet […]

Ön Muhasebe

İşletme Defteri nedir? İşletme defteri, ikinci sınıf tacirlerin ticari faaliyetlerini izledikler defterdir. İşe yeni başlayan tacirler ve Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca iş hacmini aşmayan tacirler, işletme defteri tutmakla yükümlüdür. İşletme defteri, klasik muhasebe yönetimi anlamında tek taraflı olarak tutulan defter modelidir. İşletme defterinin sol kısmında işletme giderleri, sağ kısmında ise işletme gelir kalemleri […]

Ön Muhasebe

Bu ay ne kazandın, ne harcadın? Gelir-gider ve nakit akışı kontrolünü Bizmu’nun ayrıntılı raporlarıyla yap, sonraki ayın bütçesini ona göre düzenle. Bizmu’nun nasıl cüzdan ve kasa gibi kullanabileceğini artık biliyorsun. Gelir ve gider kaydı yapıp ayrıntılı şekilde takip etmeyi de öğrendin. O halde şimdi Raporlar sekmesinin nasıl çalıştığını anlatalım. Bizmu’daki detaylı raporlarla gelir ve gider […]

117 yazıdan 109–117 tanesi gösteriliyor
Top